Gezamenlijke parkeervoorzieningen op bedrijventerreinen wettelijk geregeld

Op 1 mei 2009 treedt de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BI-zones) in werking. De wet maakt het ondernemers mogelijk om samen te investeren in de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Een van de opties is om samen parkeervoorzieningen te creëren of carpoolen van de grond te tillen.
Dat concludeert KpVV op grond van een verkenning. De nieuwe wet maakt gezamenlijke initiatieven makkelijker. Als ondernemers voor een BI-zone stemmen en de gemeente gaat hiermee akkoord, dan moeten alle bedrijven bijdragen aan de gekozen collectieve maatregelen. Initiatieven worden dan niet meer geblokkeerd door wensen van een minderheid. Zo maakt een BI-zone het mogelijk om te investeren in gezamenlijke parkeervoorzieningen, collectief vervoer, carpool en vanpool en bewegwijzering. Dat maakt terreinen beter bereikbaar en dat is ook gunstig voor de vastgoedwaarde. Het verschil met parkmanagement is dat een BI-zone een wettelijke status heeft en daarmee betere kansen biedt voor het ontwikkelen en exploiteren van mobiliteitsvoorzieningen, veiligheid en groen. Tot 1 mei 2011 bestaat de mogelijkheid om een BI-zones te starten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Gezamenlijke parkeervoorzieningen op bedrijventerreinen wettelijk geregeld - VerkeersNet

Gezamenlijke parkeervoorzieningen op bedrijventerreinen wettelijk geregeld

Op 1 mei 2009 treedt de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BI-zones) in werking. De wet maakt het ondernemers mogelijk om samen te investeren in de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Een van de opties is om samen parkeervoorzieningen te creëren of carpoolen van de grond te tillen.
Dat concludeert KpVV op grond van een verkenning. De nieuwe wet maakt gezamenlijke initiatieven makkelijker. Als ondernemers voor een BI-zone stemmen en de gemeente gaat hiermee akkoord, dan moeten alle bedrijven bijdragen aan de gekozen collectieve maatregelen. Initiatieven worden dan niet meer geblokkeerd door wensen van een minderheid. Zo maakt een BI-zone het mogelijk om te investeren in gezamenlijke parkeervoorzieningen, collectief vervoer, carpool en vanpool en bewegwijzering. Dat maakt terreinen beter bereikbaar en dat is ook gunstig voor de vastgoedwaarde. Het verschil met parkmanagement is dat een BI-zone een wettelijke status heeft en daarmee betere kansen biedt voor het ontwikkelen en exploiteren van mobiliteitsvoorzieningen, veiligheid en groen. Tot 1 mei 2011 bestaat de mogelijkheid om een BI-zones te starten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.