Nederlanders kiezen steeds meer voor de auto

Nederlanders zijn zich de afgelopen decennia vaker, langer, verder en om meer verschillende redenen gaan verplaatsen. Verklaringen voor de groei van de mobiliteit zijn te vinden in ruimtelijke, sociaal-economische en demografische ontwikkelingen, maar ook sociale en culturele ontwikkelingen spelen een belangrijke rol. Voorbeelden zijn het kleiner worden van de huishoudens en de toename van het aantal alleenwonenden, de arbeidsparticipatie van vrouwen, het combineren van betaalde arbeid met huishoudelijke en zorgtaken, en de intensivering van de vrijetijdsbesteding buitenshuis. Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Overwegend onderweg. De leefsituatie en de mobiliteit van Nederlanders die op woensdag 2 juli a.s. verscheen. In het rapport geeft onderzoeker dr. Lucas Harms een beeld van de ontwikkelingen in de mobiliteit van de Nederlandse bevolking.

Verder lezen?

Ontwikkel jezelf met vakblad VerkeersNet.

Krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de sectoren verkeer en mobiliteit.

Start abonnement

Overzicht alle abonnementen

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.