Geen aanpassing bouwbesluit omwille van te krappe parkeervakken

parkeervakkenHet Bouwbesluit zal niet worden aangepast om de aanleg van te krappe parkeervakken tegen te gaan. Eventueel kunnen gemeenten wel eisen stellen aan de afmetingen via de bouwverordening of het bestemmingsplan.

Dat schrijft minister Blok van Wonen en Rijksdienst in antwoord op Kamervragen.

Aanleiding vormde een persbericht van de Grontmij die stelde dat maar liefst 90% van de parkeergarages niet voldoet. Een veronderstelling dieslechts gebaseerd is op de ervaringen van Grontmij bij advieswerk, zo constateert de minister.

‘Er is geen landelijk onderzoek uitgevoerd door Grontmij. Ook kon Grontmij mij geen rapportoverleggen van haar bevindingen.’

Dat gezegd hebbend, constateert Blok verder dat het nietaan de rijksoverheid is om schade aan auto’s in parkeergarages te voorkomen. ‘Hetis aan marktpartijen om parkeergarages te bouwen of aan te bieden die voldoenaan de wensen van automobilisten en de eigen verantwoordelijkheid van deautobestuurder om voorzichtig te zijn bij het rijden en parkeren inparkeergarages, zeker als deze beschikt over een grote auto.’

Blok ziet dan ook geen reden om het Bouwbesluit 2012 hierop aan te passen.

’Wel kunnen er door gemeenten middels de bouwverordening of eenbestemmingsplan parkeernormen worden vastgelegd. De parkeernorm bepaalt hetaantal te realiseren parkeerplekken bij nieuwbouwprojecten. Behalve het aantalkan de gemeente hierbij ook de minimale afmetingen van de parkeervlakkenvastleggen. Deze gelden dan ook voor de parkeervlakken in parkeergarages.’

Toch wil Blok de toekomstige woningbezitter wel een klein steuntje in de rug bieden. ‘Ik werk aan de verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw en debescherming van de bouwconsument’, zo schrijft hij. ‘Deze verbeteringenbeogen eveneens te borgen dat als men een woning laat bouwen met garage,deze garage dan ook daadwerkelijk bruikbaar is om een auto in te parkeren.’

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.