Betaald parkeren alleen met instemming bewoners

parkerenDe draagvlakmeting is terug in de procedure ‘Invoering betaald parkeren’ van Utrecht. Dit betekent dat betaald parkeren in een buurt niet meer wordt ingevoerd op basis van alléén de (gemeten) parkeerdruk, maar pas als er voldoende draagvlak voor is.
Hiermee komt het college afspraken na die gemaakt zijn in het coalitieakkoord. Daarin staat dat er een draagvlakmeting gehouden wordt wanneer de parkeerdruk in een buurt hoger ligt dan de vastgestelde grens van 80% .
Aan die draagvlakmeting gaan eerst nog gesprekken in de buurt vooraf. Bekeken wordt of er oplossingen te vinden zijn om de parkeerdruk te verminderen (bijvoorbeeld door het benutten van parkeerterreinen van bedrijven) Pas als die gesprekken niet tot resultaat leiden, komt er een draagvlakmeting.

Gelet op de parkeerproblemen in Tuindorp oost (noordkant), het Spinozaplantsoen en Rijnsweerd gaat voor deze gebieden de herziene procedure als eerste gelden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.