Zakboek parkeren als inspiratiebron

Binnenkort verschijnt het Zakboek parkeren met daarin een handzaam overzicht van de verschillende parkeeroplossingen in de Nederlandse woningbouw. De publicatie is een initiatief van de Stichting Architectenonderzoek wonen en woonomgeving STAWON in samenwerking met de TU Delft.
Het parkeren is steeds meer als maatgevend te beschouwen binnen de hedendaagse woningbouw. In deze publicatie wordt het parkeren dan ook niet als een probleem beschouwd maar als een culturele opgave, aldus de uitgever. Een selectie van zowel alledaagse als onverwachte projecten laat de kansen zien die het parkeren biedt voor de woningtypologie en de openbare ruimte. Elk plan is voorzien van foto’s en tekeningen van de stedenbouwkundige context, plattegronden en doorsneden, afmetingen en kengetallen. In een aantal essays wordt het parkeren vanuit uiteenlopende disciplines besproken. Het Zakboek parkeren dient als naslagwerk en een inspiratiebron voor architecten en stedenbouwkundigen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.