Parkeerproblemen ondermijnen veiligheid op straat

De schaarse parkeerruimte in wijken rond de stedelijke centra leidt tot onveilige situaties, ergernis en zelfs slaande ruzie. De parkeeroverlast beïnvloedt het woonplezier van bijna de helft van de bewoners negatief.
Dat laat een onderzoek van het televisieprogramma EénVandaag in samenwerking met de ANWB zien.

De deelnemers noemen als grootste ergernis dat ze hun eigen auto niet kwijt kunnen. Ze storen zich ook aan auto’s op de stoep en aan de in hun wijk geparkeerde klusbussen. De ergenissen top 5 ziet er als volgt uit:
1. Ik kan zelf mijn auto niet goed kwijt (47%)
2. Mijn bezoek kan zijn auto niet of nauwelijks kwijt (36%)
3. Auto’s staan (deels) geparkeerd op de stoep (27%)
4. Bestelbusjes/ bedrijfsauto’s parkeren in mijn buurt (24%)
5. Auto’s staan geparkeerd op plekken die daar niet voor bedoeld zijn (23%)

Hulpdiensten lopen vast

Ambulances, brandweerauto’s en vuilniswagens kunnen vaak niet ongehinderd door de straten. Als grootste probleem ervaren de ondervraagden dat kinderen niet veilig kunnen spelen. Aan het onderzoek deden 11.000 mensen mee met een parkeerprobleem in hun buurt.

Bij een kwart van de ondervraagden leidt de parkeeroverlast tot spanningen. Verbaal geweld komt het meest voor. In bijna de helft van de gevallen praten buren niet meer met elkaar. Ruim eenderde meldt dat auto’s beschadigd worden, zoals het inslaan van ruiten en het gebruik van agressieve vloeistoffen. Bij 7 procent vallen er zelfs klappen.

Volgens ruim tweederde van de ondervraagden wordt er zelden of nooit gecontroleerd door parkeerwachters of politie. Ze hebben weinig waardering voor de manier waarop hun gemeente het parkeerprobleem aanpakt. Volgens de ANWB is goed overleg tussen bewoners en gemeenten noodzakelijk. De bewoners klagen wel maar slagen er niet in om hun klachten op een gestructureerde en duidelijk manier bij de gemeente te krijgen. De ANWB heeft voor de bewoners die in actie willen komen voor een betere buurt een formulier ontwikkeld waarmee zij en de gemeente direct aan de slag kunnen. Deze is te downloaden op http://www.anwb.nl/binaries/brochure-parkeerbeleid_LR.pdf

CROW (www.crow.nl) heeft mede op verzoek van de ANWB voor de gemeenten een boek ontwikkeld met mogelijke oplossingen, met al hun voor- en nadelen en kosten. Daarbij wordt geput uit ervaringen van verschillende gemeenten in Nederland.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Parkeerproblemen ondermijnen veiligheid op straat - VerkeersNet

Parkeerproblemen ondermijnen veiligheid op straat

De schaarse parkeerruimte in wijken rond de stedelijke centra leidt tot onveilige situaties, ergernis en zelfs slaande ruzie. De parkeeroverlast beïnvloedt het woonplezier van bijna de helft van de bewoners negatief.
Dat laat een onderzoek van het televisieprogramma EénVandaag in samenwerking met de ANWB zien.

De deelnemers noemen als grootste ergernis dat ze hun eigen auto niet kwijt kunnen. Ze storen zich ook aan auto’s op de stoep en aan de in hun wijk geparkeerde klusbussen. De ergenissen top 5 ziet er als volgt uit:
1. Ik kan zelf mijn auto niet goed kwijt (47%)
2. Mijn bezoek kan zijn auto niet of nauwelijks kwijt (36%)
3. Auto’s staan (deels) geparkeerd op de stoep (27%)
4. Bestelbusjes/ bedrijfsauto’s parkeren in mijn buurt (24%)
5. Auto’s staan geparkeerd op plekken die daar niet voor bedoeld zijn (23%)

Hulpdiensten lopen vast

Ambulances, brandweerauto’s en vuilniswagens kunnen vaak niet ongehinderd door de straten. Als grootste probleem ervaren de ondervraagden dat kinderen niet veilig kunnen spelen. Aan het onderzoek deden 11.000 mensen mee met een parkeerprobleem in hun buurt.

Bij een kwart van de ondervraagden leidt de parkeeroverlast tot spanningen. Verbaal geweld komt het meest voor. In bijna de helft van de gevallen praten buren niet meer met elkaar. Ruim eenderde meldt dat auto’s beschadigd worden, zoals het inslaan van ruiten en het gebruik van agressieve vloeistoffen. Bij 7 procent vallen er zelfs klappen.

Volgens ruim tweederde van de ondervraagden wordt er zelden of nooit gecontroleerd door parkeerwachters of politie. Ze hebben weinig waardering voor de manier waarop hun gemeente het parkeerprobleem aanpakt. Volgens de ANWB is goed overleg tussen bewoners en gemeenten noodzakelijk. De bewoners klagen wel maar slagen er niet in om hun klachten op een gestructureerde en duidelijk manier bij de gemeente te krijgen. De ANWB heeft voor de bewoners die in actie willen komen voor een betere buurt een formulier ontwikkeld waarmee zij en de gemeente direct aan de slag kunnen. Deze is te downloaden op http://www.anwb.nl/binaries/brochure-parkeerbeleid_LR.pdf

CROW (www.crow.nl) heeft mede op verzoek van de ANWB voor de gemeenten een boek ontwikkeld met mogelijke oplossingen, met al hun voor- en nadelen en kosten. Daarbij wordt geput uit ervaringen van verschillende gemeenten in Nederland.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.