Pilot eerste half uur goedkoper parkeren geen succes

utrecht-420x250Vanaf 1 mei aanstaande stopt de pilot ‘1e half uur goedkoop parkeren’ in de Kanaalstraat en Damstraat in Utrecht. Dan betalen alle parkeerders op straat € 3,47 per uur.

Op 1 januari 2014 is de pilot Kanaalstraat en Damstraat van start is gegaan. Met de pilot kunnen bezoekers in een gedeelte van de Kanaalstraat en in de Damstraat voor een half uur parkeren tegen een tarief van €0,20. Parkeren zij langer dan een half uur, dan betalen zij het reguliere tarief (€ 3,47 per uur sinds 1 januari 2015). Met deze maatregel is de gemeente tegemoet gekomen aan de jarenlange wens van de ondernemers. Ondernemers vinden de kosten voor het parkeren te hoog in relatie tot de inkopen die gedaan worden.

Een extern bureau heeft onderzocht of het doel van de pilot ‘het waarborgen van de aantrekkelijkheid van de winkelstraten Kanaalstraat en Damstraat’ met als resultaat meer bezoekers en een betere beschikbaarheid van parkeerplaatsen, is bereikt. Hiervoor is middels tellingen op straat, enquêtes onder bezoekers, bewoners en ondernemers de parkeersituatie vóór en tijdens de pilot in beeld gebracht. De belangrijkste conclusies uit de evaluatie zijn dat het aantal bezoekers in de winkelstraat onveranderd lijkt. Ondernemers geven in meerderheid aan dat het aantal bezoekers gelijk is gebleven. Wel is het aantal parkeerders in de winkelstraten toegenomen. Maar omdat meer mensen met de auto komen en minder lopend, lijkt dit de oorzaak en niet de toename van het aantal bezoekers.

De parkeersituatie is vrijwel onveranderd. Objectief gezien is de parkeersituatie licht verslechterd; de parkeerdruk is iets toegenomen. Subjectief gezien is de parkeersituatie licht verbeterd; in de beleving van de ondernemers, bezoekers en bewoners is de beschikbaarheid van parkeerplaatsen beter.

Verder is een ongewenste toename te zien van het autogebruik op de korte afstand.

Daarom wordt de maatregel teruggedraaid en kost parkeren op straat vananf 1 mei weer €3,47 per uur, ongeacht de plek en het moment waarop bezoekers parkeren.

 

Onderwerpen:

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.