Extra (parkeer)ruimte door trapdijk

trapdijkGemeentewerken Rotterdam ontwikkelt de Trapdijk. Dit is een trapsgewijze dijk, waarvan de ‘treden’ gebruikt kunnen worden voor wegen, groen, bebouwing, parkeren, waterberging of andere functies. Omdat de Trapdijk geen talud heeft, kan alle ruimte optimaal benut worden.
Door de stijging van het waterpeil van de zee en de rivieren, zoals de Nieuwe Maas, moeten bestaande dijken worden versterkt. In de stad is de ruimte om dijken te verhogen of te verbreden echter beperkt. De Trapdijk kan hier uitkomst bieden. Ingeheide schermen vormen de verticale treden. De ruimte tussen de schermen wordt vlak gemaakt. Zo ontstaat een trapsgewijze, terrasvormige dijk. De schermen zorgen voor meer stabiliteit van de dijk.
De aanlegkosten van een Trapdijk zijn hoger dan van een gewone dijk. Maar deze kosten worden terugverdiend doordat de ruimte op de treden een stedelijke functie krijgt. De ruimte is te gebruiken voor bebouwing, recreatieruimte maar ook voor parkeervoorzieningen.
In het Parkstadgebied bij de Hilledijk n Rotterdam komt de eerste trapdijk. Het principe van de Trapdijk kan wereldwijd worden toegepast op nieuwe en bestaande dijken, aldus de gemeente.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Extra (parkeer)ruimte door trapdijk - VerkeersNet

Extra (parkeer)ruimte door trapdijk

trapdijkGemeentewerken Rotterdam ontwikkelt de Trapdijk. Dit is een trapsgewijze dijk, waarvan de ‘treden’ gebruikt kunnen worden voor wegen, groen, bebouwing, parkeren, waterberging of andere functies. Omdat de Trapdijk geen talud heeft, kan alle ruimte optimaal benut worden.
Door de stijging van het waterpeil van de zee en de rivieren, zoals de Nieuwe Maas, moeten bestaande dijken worden versterkt. In de stad is de ruimte om dijken te verhogen of te verbreden echter beperkt. De Trapdijk kan hier uitkomst bieden. Ingeheide schermen vormen de verticale treden. De ruimte tussen de schermen wordt vlak gemaakt. Zo ontstaat een trapsgewijze, terrasvormige dijk. De schermen zorgen voor meer stabiliteit van de dijk.
De aanlegkosten van een Trapdijk zijn hoger dan van een gewone dijk. Maar deze kosten worden terugverdiend doordat de ruimte op de treden een stedelijke functie krijgt. De ruimte is te gebruiken voor bebouwing, recreatieruimte maar ook voor parkeervoorzieningen.
In het Parkstadgebied bij de Hilledijk n Rotterdam komt de eerste trapdijk. Het principe van de Trapdijk kan wereldwijd worden toegepast op nieuwe en bestaande dijken, aldus de gemeente.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.