EZ en V&W zetten proef op met parkeren via routenavigatiesystemen

De ministeries van EZaken en V&W zet samen met Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en de provincie Brabant een proef om parkeerinformatie via routenavigatiesystemen mogelijk te maken. Als eerste stap daartoe is nu een studie van adviesbureau DHV afgerond.
Aan de hand van deskresearch en marktconsultatie zijn door DHV de verschillende mogelijkheden in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de techniek beschikbaar is. Wel is een goede samenwerking tussen private partijen (parkeergarages, fabrikanten van routenavigatie, etc) en overheden (parkeerbeleid) cruciaal. Deze samenwerking komt tot op heden echter onvoldoende van de grond.
Met de proeven wordt gestreefd om de juiste partijen bij elkaar te brengen en met elkaar te laten samenwerken, waardoor actuele parkeerinformatie nu in de auto beschikbaar komt. Met de routenavigatie kan dan eenvoudig en zonder omwegen naar een vrije parkeerplaats worden gereden.
Voor de proeven zijn de gemeenten Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch geselecteerd, waarbij wordt aangesloten bij het project Spitsmijden. DHV heeft voor de proef een Draaiboek geschreven. Met behulp van dit draaiboek zullen de gemeenten in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven een praktijkproef uitvoeren. Als de proef slaagt zal het experiment verder worden uitgerold over het land, zodat het ook voor andere steden beschikbaar komt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.