P+R-terreinen vaak onvindbaar

maastricht_prEr is maar weinig informatie beschikbaar over de vindbaarheid en bezetting van betaalde en onbetaalde P+R-terreinen. Daarom moet zowel de data-inwinning als de informatie aan de weggebruikers worden verbeterd.

Dat is de conclusie van het project ‘Verbeteren vindbaarheid P+R terreinen‘ dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM.

Een van de struikelblokken bij het verbeteren van de vindbaarheid en bekendheid van P+R-terreinen is dat er verschillende stakeholders bij betrokken zijn: regionale overheden, vervoerders, grondeigenaren, wegbeheerders, enzovoort. Daarbij speelt mee dat gemeenten soms ook parkeerexploitant zijn met eigen belangen. Dat kan bijvoorbeeld resulteren in onwil om naar een P+R-terrein van een private exploitant te verwijzen via het gemeentelijke PRIS-systeem, aldus het onderzoek.

Daarnaast is de minimaal noodzakelijke informatie rondom P+R-locaties is nog niet volledig, uniform en up-to-date. Bovendien is de beschikbare data versnipperd over verschillende partijen.

Gegeven het huidige niveau van de datavoorziening rondom P+R is het voor marktpartijen daarom niet mogelijk om eenduidig statische en dynamische data over P+R-terreinen te ontsluiten. Ook is er voor marktpartijen nog onvoldoende informatie beschikbaar om in multimodale reisplanners een P+R-reis aan te bieden, zo concluderen de onderzoekers. Er moet daarom een open database komen met de minimaal noodzakelijke informatie rondom P+R.

Veel grotere gemeenten beschikken over een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS). Dat kan gebruikt worden om de gegevens die bij het P+R-terrein worden ingewonnen uit te lezen en te ontsluiten. Daarbij is het ook mogelijk om het PRIS-systeem van een grotere gemeente een Regiofunctie te geven zodat ook P+R-terreinen in kleinere gemeenten gemakkelijker kunnen worden ontsloten.

Ingewonnen gegevens van betaalde en onbetaalde P+R-terreinen kunnen als open data worden ontsloten via het nationaal parkeerregister. Marktpartijen kunnen dan de open data gebruiken om toepassingen te ontwikkelen om de informatievoorziening voor reizigers en gemeenten te vergroten.

Maastricht Bereikbaar is inmiddels als pilot een aanbesteding gestart voor het inwinnen, ontsluiten en het communiceren als open data van de bezettingsgraad van alle onbetaalde P+R-terreinen op de corridors Sittard-Maastricht en Heerlen-Maastricht.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

P+R-terreinen vaak onvindbaar - VerkeersNet

P+R-terreinen vaak onvindbaar

maastricht_prEr is maar weinig informatie beschikbaar over de vindbaarheid en bezetting van betaalde en onbetaalde P+R-terreinen. Daarom moet zowel de data-inwinning als de informatie aan de weggebruikers worden verbeterd.

Dat is de conclusie van het project ‘Verbeteren vindbaarheid P+R terreinen‘ dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM.

Een van de struikelblokken bij het verbeteren van de vindbaarheid en bekendheid van P+R-terreinen is dat er verschillende stakeholders bij betrokken zijn: regionale overheden, vervoerders, grondeigenaren, wegbeheerders, enzovoort. Daarbij speelt mee dat gemeenten soms ook parkeerexploitant zijn met eigen belangen. Dat kan bijvoorbeeld resulteren in onwil om naar een P+R-terrein van een private exploitant te verwijzen via het gemeentelijke PRIS-systeem, aldus het onderzoek.

Daarnaast is de minimaal noodzakelijke informatie rondom P+R-locaties is nog niet volledig, uniform en up-to-date. Bovendien is de beschikbare data versnipperd over verschillende partijen.

Gegeven het huidige niveau van de datavoorziening rondom P+R is het voor marktpartijen daarom niet mogelijk om eenduidig statische en dynamische data over P+R-terreinen te ontsluiten. Ook is er voor marktpartijen nog onvoldoende informatie beschikbaar om in multimodale reisplanners een P+R-reis aan te bieden, zo concluderen de onderzoekers. Er moet daarom een open database komen met de minimaal noodzakelijke informatie rondom P+R.

Veel grotere gemeenten beschikken over een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS). Dat kan gebruikt worden om de gegevens die bij het P+R-terrein worden ingewonnen uit te lezen en te ontsluiten. Daarbij is het ook mogelijk om het PRIS-systeem van een grotere gemeente een Regiofunctie te geven zodat ook P+R-terreinen in kleinere gemeenten gemakkelijker kunnen worden ontsloten.

Ingewonnen gegevens van betaalde en onbetaalde P+R-terreinen kunnen als open data worden ontsloten via het nationaal parkeerregister. Marktpartijen kunnen dan de open data gebruiken om toepassingen te ontwikkelen om de informatievoorziening voor reizigers en gemeenten te vergroten.

Maastricht Bereikbaar is inmiddels als pilot een aanbesteding gestart voor het inwinnen, ontsluiten en het communiceren als open data van de bezettingsgraad van alle onbetaalde P+R-terreinen op de corridors Sittard-Maastricht en Heerlen-Maastricht.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.