Leerlingen vervoer vaker via de busbaan

Staatssecretaris Huizinga roept de wethouders van verkeer en vervoer op waar mogelijk en nuttig, ruim(er) baan te geven aan het leerlingenvervoer door het gebruik van busbanen toe te staan.
Leerlingenvervoer vindt vaak plaats met gehandicapte kinderen, voor wie lang verblijf in een voertuig bezwaarlijk is, aldus Huizinga. Dat is reden om het gebruik van busbanen voor deze groep toe te staan.
‘Vanzelfsprekend blijft allereerst de veiligheid zeer belangrijk bij de afweging. Waar het gaat om rijkswegen kijkt Rijkswaterstaat hiernaar; gebruik van vluchtstroken en busbanen is in enkele gevallen toegestaan waar de verkeersveiligheid niet in gevaar komt’, aldus de staatssecretaris. Een tweede belangrijke afweging betreft de doorstroming van het openbaar vervoer. Het gebruik van busbanen door het OV bevordert de goede doorstroming en betrouwbare reistijd van OV en dat werkt door tot het niveau van het regionale OV-netwerk. Daarom is afstemming over medegebruik gewenst tussen diverse
OV-autoriteiten en wegbeheerders. Een derde afweging betreft de precedentwerking. ‘Het is naar mijn oordeel niet de bedoeling dat verschillende andere doelgroepen van busbanen gebruik mogen
maken. Terughoudendheid zou hier het devies moeten zijn’, stelt Huizinga die vindt dat het voordeel dat vervoerders hebben door het gebruik van busbanen het mogelijk maakt aanvullende eisen te stellen aan een recht tot medegebruik, zoals speciale kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid en milieu. De minister is niet van plan extra wettelijke maatregelen te nemen. Voor de lokale wegen ligt de afweging voor het toestaan van medegebruik van busbanen bij de gemeenten, provincie of stadsregios.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Leerlingen vervoer vaker via de busbaan - VerkeersNet

Leerlingen vervoer vaker via de busbaan

Staatssecretaris Huizinga roept de wethouders van verkeer en vervoer op waar mogelijk en nuttig, ruim(er) baan te geven aan het leerlingenvervoer door het gebruik van busbanen toe te staan.
Leerlingenvervoer vindt vaak plaats met gehandicapte kinderen, voor wie lang verblijf in een voertuig bezwaarlijk is, aldus Huizinga. Dat is reden om het gebruik van busbanen voor deze groep toe te staan.
‘Vanzelfsprekend blijft allereerst de veiligheid zeer belangrijk bij de afweging. Waar het gaat om rijkswegen kijkt Rijkswaterstaat hiernaar; gebruik van vluchtstroken en busbanen is in enkele gevallen toegestaan waar de verkeersveiligheid niet in gevaar komt’, aldus de staatssecretaris. Een tweede belangrijke afweging betreft de doorstroming van het openbaar vervoer. Het gebruik van busbanen door het OV bevordert de goede doorstroming en betrouwbare reistijd van OV en dat werkt door tot het niveau van het regionale OV-netwerk. Daarom is afstemming over medegebruik gewenst tussen diverse
OV-autoriteiten en wegbeheerders. Een derde afweging betreft de precedentwerking. ‘Het is naar mijn oordeel niet de bedoeling dat verschillende andere doelgroepen van busbanen gebruik mogen
maken. Terughoudendheid zou hier het devies moeten zijn’, stelt Huizinga die vindt dat het voordeel dat vervoerders hebben door het gebruik van busbanen het mogelijk maakt aanvullende eisen te stellen aan een recht tot medegebruik, zoals speciale kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid en milieu. De minister is niet van plan extra wettelijke maatregelen te nemen. Voor de lokale wegen ligt de afweging voor het toestaan van medegebruik van busbanen bij de gemeenten, provincie of stadsregios.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.