Goedkoop busvervoer voor ouderen in Brabant slaat aan

Meer reizigers, maar de effecten op het milieu en de files zijn minimaal.
Meer reizigers, maar de effecten op het milieu en de files zijn minimaal.
Meer reizigers, maar de effecten op het milieu en de files zijn minimaal.

Ouderen in Noord-Brabant reizen, sinds de invoering van de goedkope buskaartjes op 1 mei 2008, aanzienlijk meer met de bus. Het gebruik bij deze doelgroep is met 38% gestegen. Ook is het rapportcijfer over de prijs van het buskaartje gestegen van 7,3 naar 9,0. Daartegenover staat dat de effecten op het milieu en de files minimaal zijn. Dit blijkt uit het grootschalig onderzoek dat de provincie Noord-Brabant heeft laten uitvoeren naar de
effecten van de proef met goedkope buskaartjes voor reizigers jonger dan 12 en ouder dan 65 jaar.

Het rapport ‘Monitoring Goedkoop Openbaar Vervoer’ laat zien dat de resultaten van de eerste proef met goedkope buskaartjes in Brabant succesvol is, ondanks de stakingen en landelijke afname van het OV gebruik van het afgelopen jaar. Gedeputeerde Staten hebben het rapport en hun overwegingen doorgestuurd aan Provinciale Staten. Provinciale Staten bespreken de resultaten en besluiten over het al dan niet continueren van deze proef naar verwachting op in oktober 2009.

De proef met goedkope buskaartjes valt feitelijk uiteen in twee varianten:

  • reizigers jonger dan 12 en ouder dan 65 jaar die voor € 0,30 per rit reizen op Brabants grondgebied (duur reis maximaal 1 uur, inclusief overstap). Aan de hand van dit lage tarief wil de provincie enerzijds de jeugd kennis laten maken met de bus en anderzijds de maatschappelijke participatie van ouderen vergroten
  • reizigers tussen 12 en 65 jaar die met een speciale strippenkaart goedkoop reizen: € 0,90 in spitsuren en € 0,60 in daluren per rit van een uur. Deze proef is op 1 januari jl. van start gegaan

Beide proeven duren 18 maanden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.