10 goede redenen voor parkeerbeleid

parkeerbeleid

Er zijn weinig domeinen binnen stadsontwikkeling en mobiliteit die zoveel voordelen voor de levenskwaliteit, gedragswijziging en verandering van vervoerswijze kunnen teweegbrengen als een parkeerbeleid. Dat stelt het PUSH&PULL project consortium, een groep onderzoekinstituten en steden in Europa die zich richten op de mogelijkheden om de stadsmobiliteit te verbeteren door een parkeerbeleid te combineren met mobiliteitsmaatregelen.

Door de invoering van betaald parkeren, verhoging van parkeertarieven, vermindering of beperking van parkeerplaatsen of invoering van soortgelijke maatregelen, zullen autobestuurders naar een duurzamer vervoer worden “geduwd”, zo luidt het uitgangspunt. Tegelijk kunnen de inkomsten gebruikt worden om alternatieven te promoten zoals lopen, fietsen en ov.

In een rapport “16 goede redenen voor parkeerbeleid” somt men alvast de argumenten op die moeten laten zien dat gemeentelijke parkeerbeleid in relatie tot mobiliteitsbeleid vruchten afwerpt. Een selectie:

1. Parkeerbeleid is belangrijk voor stedelijk mobiliteitsbeheer
Parkeerbeleid vraagt meestal geen grote investeringen zoals nieuwe wegen of extra openbaar vervoer en het kan dus verwezenlijkt worden in een relatief korte tijd.

2. Parkeerbeleid zorgt voor minder zoekverkeer
Rondrijden op zoek naar parkeerplaats leidt niet alleen tot extra kosten voor bestuurders maar brengt ook vervuiling, lawaai en ongevallen met zich mee. Onderzoek suggereert dat tot 50% van de verkeersopstoppingen veroorzaakt wordt door bestuurders die rondrijden op zoek naar een goedkope parkeerplaats.

3. Mensen klagen meestal bij de invoering van een nieuw parkeerbeleid maar aanvankelijke tegenstand verandert in steun wanneer ze de impact zien
In Wenen toont een studie de verandering in houding aan voor en na de invoering van het parkeerbeleid. Samengevat, de aanvaarding na de invoering was aanzienlijk groter dan ervoor. Voor niet-bewoners daalden de negatieve houdingen van 68% naar 54%, terwijl positieve meningen stegen van 16% naar 40%. De positieve houding van bewoners steeg na de invoering naar 67% (van 46% ervoor), terwijl negatieve houdingen daalden van 34% naar 30%.

4. Parkeerbeleid beschermt Europese historische steden tegen de tsunami van geparkeerde auto’s
Geen enkele dichtbebouwde oude Europese stad werd gebouwd om een groot aantal geparkeerde auto’s aan te kunnen. Naast toegangsbeperking, zijn duidelijke wetgeving en beheer van waar, wie, voor hoelang en hoeveel er mag geparkeerd worden essentieel om historische steden te beschermen.

5. Parkeerbeleid zal de winkelstraat niet benadelen – het zal de lokale economie steunen
Parkeren in een aantrekkelijke stad is minder belangrijk voor succesvolle winkels dan winkeliers denken. Mensen kiezen waar ze winkelen gebaseerd op het gamma en de kwaliteit van de winkels en de sfeer van de plek. Parkeren speelt een rol, maar is niet de hoofdfactor. Onderzoek toont aan dat er geen directe relatie is tussen hoeveelheid parkeerlocaties en hoe succesvol een winkelcentrum is.

6. Parkeerbeleid zal bedrijven niet tegenhouden om te investeren in de stad
Amsterdam is het aantal parkeerplaatsen al aan het verminderen sinds de jaren 90 en ze heeft een van de hoogste tarieven voor straatparkeren in Europa. Desondanks, is Amsterdam nog steeds een van de beste plekken om zaken te doen volgens de CEO’s van de grootste Europese bedrijven.

7. Een gegarandeerde parkeerplaats op de werkplek beïnvloedt de vervoerskeuze aanzienlijk
Studies in diverse Franse en Zwitserse steden tonen aan dat werknemers die een gegarandeerde parkeerplaats hebben op de werkplek, veel vaker met de auto naar het werk komen dan diegenen die geen of beperkte parking hebben. Beperking van gratis parkeren kan leiden tot aanzienlijke veranderingen in het reisgedrag.

8. Parkeerbeleid draagt bij aan verkeersveiligheid
Parkeerbeleid draagt veel bij aan de verkeersveiligheid door een goede zichtbaarheid van voetgangers te verzekeren bij oversteekplaatsen en van alle weggebruikers bij kruispunten.

9. Parkeernormen kunnen een positieve impact hebben op woningen en andere vastgoedprojecten
In veel stedelijke (her)ontwikkelingsprojecten speelt parkeren een belangrijke rol, vooral vanuit het standpunt van financiële haalbaarheid van het project. Parkeernormen zijn een fundamentele factor als het gaat om de relatie stedelijk herstel en duurzame mobiliteit.

10. Parkeerbeleid kan gemeentelijke inkomsten opleveren die gebruikt kunnen worden om duurzame mobiliteit te stimuleren
In Amsterdam bedroegen de bruto-inkomsten van betalend parkeren voor 2012 ongeveer 160 miljoen euro. Circa 38% van dit bedrag werd gespendeerd aan het beheer en onderhoud van het parkeersysteem, 39% ging naar het algemeen budget van de stad en 23% werd besteed aan mobiliteitsmaatregelen (31% voor fietsers, 18% voor openbaar vervoer, 13% voor veiligheidsverbeteringen, enz.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.