Nationale Databank Openbaar Vervoergegevens maakt OV-TomTom mogelijk

Een databank met ov-gegevens maakt het mogelijk dat naast 9292OV ook andere bedrijven informatie gaan verstrekken.
Een databank met ov-gegevens maakt het mogelijk dat naast 9292OV ook andere bedrijven informatie gaan verstrekken.
Een databank met ov-gegevens maakt het mogelijk dat naast 9292OV ook andere bedrijven informatie gaan verstrekken.

In 2015 moet multimodale reisinformatie beschikbaar zijn. VenW wil daartoe lopende en startende initiatieven van overheden en marktpartijen financieel ondersteunen. Daarnaast worden door VenW nieuwe initiatieven genomen om de kwaliteit en verspreiding van reisinformatie te verbeteren. Naast een Nationale Databank Wegverkeersgegevens komt er een vergelijkbare databank voor het openbaar vervoer.

Minister Eurling schrijft dat in de notitie ‘Aanpak Multimodale Reisinformatie’. VenW werkt samen met concessieverlenende overheden en openbaar vervoerbedrijven aan een Nationale Databank Openbaar Vervoergegevens (NDOV). Doelstelling is om van statische reisinformatie te komen naar dynamische reisinformatie. De NDOV komt los te staan van de organisatie(s) die reisadviezen aan de reizigers aanbieden (o.a. 9292 OV). Hierdoor willen VenW marktpartijen, vervoerders en decentrale overheden kansen bieden om reisinformatieproducten te ontwikkelen en aan te bieden.
Eerder al is de aanzet gegeven voor de oprichting van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). De inwinning geschiedt deels door de wegbeheerders en deels in opdracht van NDW door marktpartijen.
In 2011 bevat het NDW-bestand 5.500 km wegen hoofdwegennet en onderliggende wegennet. De NDW streeft naar een uitbreiding tot maximaal 10.000 km voor 2015, waarop 80% tot 90% van het wegverkeer wordt gedekt. Voor de inwinning van data is de NDW op zoek, naast het gebruik van bestaande technieken (waaronder lussen en camera’s), naar innovatieve inwintechnieken (GSM, GPS en GPRS).
De NDW wil ook gegevens over wegwerkzaamheden en tijdelijke omleidingen voor bijna alle wegen in Nederland (ca. 150.000 km) verzamelen en beheren. Ook wil men wegkenmerken gedetailleerder gaan vastleggen. Het gaat hierbij bijv. over het soort weg, het aantal rijstroken, de rijrichtingen, toegestane snelheden en de hoogte van viaducten. Hiervoor zoekt de NDW samenwerking met navigatiesysteemfabrikanten en kaartenmakers.
Ook wil VenW weer een poging doen om een routeplanner voor de ketenverplaatsing te ontwikkelen (openbaar vervoer, weg, fiets en P+R) met een optie die naast de reistijd ook de kosten en milieubelasting van verplaatsingen (brandstofgebruik, CO2) inzichtelijk maken.
Voorlopig zijn DRIPs langs de weg nog onmisbaar, aldus VenW. Over vijf of tien jaar zal door een toenemend gebruik van en verdere ontwikkeling van de navigatiesystemen de DRIP als aanvulling op zijn navigatiesysteem ervaren worden.
Voor de uitvoering van de acties uit het Plan Multimodale Reisinformatie is € 22 miljoen beschikbaar uit het Actieplan ‘Groei op het Spoor’. De Mobiliteitsaanpak reserveert € 30 miljoen. Deze € 30 miljoen is (deels) afkomstig uit de middelen Noordvleugel (FES) en dienen nog de FES-procedure te doorlopen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.