Betaald parkeren geeft regionale overheden invloed op mobiliteitsbeleid

regionaal_parkeerbeleidUitbreiding van betaald parkeren is een effectief instrument voor regionale overheden om op regionaal niveau de mobiliteit te beïnvloeden. Ook het belasten van bedrijfsparkeerplaatsen heeft positieve effecten, maar kent draagvlakproblemen en is mogelijk juridisch lastig.

Dit concludeert onderzoekinstituut KiM in een studie Economische instrumenten in regionaal prijsbeleid. Uitbreiden van betaald parkeren leidt in veel gevallen tot minder autogebruik en in sommige gevallen tot meer gebruik van openbaar vervoer en fiets. Een verhoging van parkeertarieven met 10 procent leidt tot zo’n 3 procent afname van het autogebruik, aldus een studie van bureau Goudappel. Met betrekking tot het woon-winkelverkeer vindt óf een geringe verschuiving plaats van auto naar openbaar vervoer en fiets, óf er is geen verschil waar te nemen in vervoerwijzekeuze, aldus het CROW in 2001.
Het uitbreiden van betaald parkeren kan ook leiden tot meer middelen voor financiering, als er sprake is van een directe koppeling van deze gelden aan mobiliteitsinvesteringen, en daardoor tot betere voorzieningen voor mobiliteit. De maatregelen hebben ook effect op de leefbaarheid doordat auto’s minder lang rondrijden op zoek naar een parkeerplaats en doordat het autogebruik afneemt. Ook kan het gebruik van de auto in ruimtelijk opzicht gestuurd worden (minder in binnensteden). Het kan ook effectief zijn voor de verkeersveiligheid doordat het autogebruik beperkt wordt op plaatsen waar autoverkeer sterk met langzaam verkeer gemengd is.

Het uitbreiden van betaald parkeren is efficiënt, omdat daarmee ten opzichte van de kosten van invoering en de hogere parkeerkosten relatief grote voordelen bereikt kunnen worden in reistijden en leefbaarheid, concludeert KiM.
Die voelt overigens weinig voor verblijfsheffingen voor stadscentra zoals in Londen. ‘Die lijken in de Nederlandse situatie minder efficiënt omdat de grootste congestieproblemen op snelwegen optreden.’
Ook het belasten van bedrijfsparkeerplaatsen bij werknemers vermindert congestie en verbetert de leefbaarheid op regionaal niveau. De omvang van de effecten verschilt plaatselijk: indien er sprake is van veel parkeergelegenheid op het bedrijfsterrein en er sprake is van congestie op de wegen er naar toe, dan is er een groot effect van deze maatregel te verwachten op reistijden. Uit onderzoek naar de determinanten van vervoerwijzekeuze blijkt dat forensen die geen parkeergelegenheid van hun werkgever krijgen aangeboden en niet gratis (op loopafstand) kunnen parkeren, vaak overstappen op het openbaar vervoer.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Betaald parkeren geeft regionale overheden invloed op mobiliteitsbeleid - VerkeersNet

Betaald parkeren geeft regionale overheden invloed op mobiliteitsbeleid

regionaal_parkeerbeleidUitbreiding van betaald parkeren is een effectief instrument voor regionale overheden om op regionaal niveau de mobiliteit te beïnvloeden. Ook het belasten van bedrijfsparkeerplaatsen heeft positieve effecten, maar kent draagvlakproblemen en is mogelijk juridisch lastig.

Dit concludeert onderzoekinstituut KiM in een studie Economische instrumenten in regionaal prijsbeleid. Uitbreiden van betaald parkeren leidt in veel gevallen tot minder autogebruik en in sommige gevallen tot meer gebruik van openbaar vervoer en fiets. Een verhoging van parkeertarieven met 10 procent leidt tot zo’n 3 procent afname van het autogebruik, aldus een studie van bureau Goudappel. Met betrekking tot het woon-winkelverkeer vindt óf een geringe verschuiving plaats van auto naar openbaar vervoer en fiets, óf er is geen verschil waar te nemen in vervoerwijzekeuze, aldus het CROW in 2001.
Het uitbreiden van betaald parkeren kan ook leiden tot meer middelen voor financiering, als er sprake is van een directe koppeling van deze gelden aan mobiliteitsinvesteringen, en daardoor tot betere voorzieningen voor mobiliteit. De maatregelen hebben ook effect op de leefbaarheid doordat auto’s minder lang rondrijden op zoek naar een parkeerplaats en doordat het autogebruik afneemt. Ook kan het gebruik van de auto in ruimtelijk opzicht gestuurd worden (minder in binnensteden). Het kan ook effectief zijn voor de verkeersveiligheid doordat het autogebruik beperkt wordt op plaatsen waar autoverkeer sterk met langzaam verkeer gemengd is.

Het uitbreiden van betaald parkeren is efficiënt, omdat daarmee ten opzichte van de kosten van invoering en de hogere parkeerkosten relatief grote voordelen bereikt kunnen worden in reistijden en leefbaarheid, concludeert KiM.
Die voelt overigens weinig voor verblijfsheffingen voor stadscentra zoals in Londen. ‘Die lijken in de Nederlandse situatie minder efficiënt omdat de grootste congestieproblemen op snelwegen optreden.’
Ook het belasten van bedrijfsparkeerplaatsen bij werknemers vermindert congestie en verbetert de leefbaarheid op regionaal niveau. De omvang van de effecten verschilt plaatselijk: indien er sprake is van veel parkeergelegenheid op het bedrijfsterrein en er sprake is van congestie op de wegen er naar toe, dan is er een groot effect van deze maatregel te verwachten op reistijden. Uit onderzoek naar de determinanten van vervoerwijzekeuze blijkt dat forensen die geen parkeergelegenheid van hun werkgever krijgen aangeboden en niet gratis (op loopafstand) kunnen parkeren, vaak overstappen op het openbaar vervoer.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.