Haarlem polst bewoners over parkeren

haarlemVoor de zomer strandde het Haarlems parkeerplan in de gemeenteraad. Kern van het plan was de invoering van betaald parkeren in de wijken rond het centrum. De gemeente raadpleegt nu eerst uitvoerig de inwoners voordat men met een nieuw plan komt.

Dat gebeurt via het platform www.haarlemparkeert.nl. Op deze website kunnen Haarlemmers ideeën aandragen om parkeren in Haarlem te verbeteren.

Uitgangspunt voor het college is dat men de lusten en lasten van parkeren zo eerlijk mogelijk wil verdelen en de ruimte in de hele stad optimaal benutten, zodat naast parkeren ook op andere manieren gebruik gemaakt kan worden van de openbare ruimte. Op avonden met bewoners, wijkraden, ondernemers en organisaties zijn de belangrijkste thema’s geïnventariseerd op het gebied van parkeren. Die gaan over bewonersparkeren, bezoekersparkeren, ondernemers en toeristen, handhaving en de openbare ruimte.

De gemeente wil nu weten of ook de rest van de stad zich kan vinden in de genoemde thema’s. En of bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de stad met slimme parkeerideeën komen die de privacy waarborgen, gebruiksvriendelijk en gastvrij zijn.

Daarbij moet men wel rekening houden met het feit dat de gemeente de exploitatie van het parkeren met een miljoen wil verbeteren.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.