Ondergrondse parkeerplaats kost halve ton

ondergronds_parkerenDe kosten van een ondergrondse parkeerplaats bedragen circa €50.000,-. Tot deze conclusie komt Ingenieursbureau Oranjewoud, die in opdracht van de gemeente Kampen een aantal alternatieven voor de stad doorrekende.
Het bureau deed onderzoek naar zeven locaties voor een geconcentreerde parkeervoorziening in en rond de binnenstad van Kampen. Voor de stichtingskosten van een tweelaagse ondergrondse garage komt het bureau uit tussen de €42.000,- voor de goedkoopste oplossing (820 parkeerplaatsen) tot €68.000,- voor de duurste locatie (met 188 parkeerplaatsen).
De kosten hangen onder meer samen met het aantal te realiseren parkeerplaatsen (hoe meer hoe goedkoper per parkeerplaats) en bijvoorbeeld de vorm van de parkeergarage en de bouwomstandigheden. Ter vergelijking: een parkeerplaats in een gemiddelde bovengrondse parkeergarage heeft op basis van kengetallen stichtingskosten die rond de €10.000,- per plaats liggen.
Behalve naar de kosten werden ook de verkeerskundige en ruimtelijke aspecten en de economische en milieuaspecten onder de loep genomen.
Oranjewoud bekeek ook de mogelijkheden van mechanisch parkeren maar komt tot de conclusie dat het aantal entrees behorende bij zo’n systeem die oplossing in de weg staat. Op de drukste locaties in Kampen zouden mechanisch parkeervoorzieningen rond de 450 vertrekkende en aankomende auto’s dienen te kunnen verwerken. Dit betekent dat er bij een gemiddelde wachttijd van 2 minuten 30 auto’s per uur verwerkt moeten worden per entree. En dat houdt in dat er maar liefst 15 entrees zouden moeten worden gerealiseerd om deze piekvraag op te vangen en geen wachtrijen te laten ontstaan.
Voor de parkeervoorziening op drijvende pontons in de IJssel is door Ingenieursbureau Boorsma een kostenraming gemaakt. Uit deze raming blijkt dat de stichtingskosten per parkeerplaats, uitgaande van twee pontons door Boorsma worden geschat op € 31.000,-. Opgemerkt wordt dat door Boorsma mogelijk andere uitgangspunten zijn gebruikt, waardoor de vergelijking wellicht niet helemaal op gaat.
De gemeenteraad moet nog gaan beslissen welke argumenten de doorslag gaan geven.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Ondergrondse parkeerplaats kost halve ton - VerkeersNet

Ondergrondse parkeerplaats kost halve ton

ondergronds_parkerenDe kosten van een ondergrondse parkeerplaats bedragen circa €50.000,-. Tot deze conclusie komt Ingenieursbureau Oranjewoud, die in opdracht van de gemeente Kampen een aantal alternatieven voor de stad doorrekende.
Het bureau deed onderzoek naar zeven locaties voor een geconcentreerde parkeervoorziening in en rond de binnenstad van Kampen. Voor de stichtingskosten van een tweelaagse ondergrondse garage komt het bureau uit tussen de €42.000,- voor de goedkoopste oplossing (820 parkeerplaatsen) tot €68.000,- voor de duurste locatie (met 188 parkeerplaatsen).
De kosten hangen onder meer samen met het aantal te realiseren parkeerplaatsen (hoe meer hoe goedkoper per parkeerplaats) en bijvoorbeeld de vorm van de parkeergarage en de bouwomstandigheden. Ter vergelijking: een parkeerplaats in een gemiddelde bovengrondse parkeergarage heeft op basis van kengetallen stichtingskosten die rond de €10.000,- per plaats liggen.
Behalve naar de kosten werden ook de verkeerskundige en ruimtelijke aspecten en de economische en milieuaspecten onder de loep genomen.
Oranjewoud bekeek ook de mogelijkheden van mechanisch parkeren maar komt tot de conclusie dat het aantal entrees behorende bij zo’n systeem die oplossing in de weg staat. Op de drukste locaties in Kampen zouden mechanisch parkeervoorzieningen rond de 450 vertrekkende en aankomende auto’s dienen te kunnen verwerken. Dit betekent dat er bij een gemiddelde wachttijd van 2 minuten 30 auto’s per uur verwerkt moeten worden per entree. En dat houdt in dat er maar liefst 15 entrees zouden moeten worden gerealiseerd om deze piekvraag op te vangen en geen wachtrijen te laten ontstaan.
Voor de parkeervoorziening op drijvende pontons in de IJssel is door Ingenieursbureau Boorsma een kostenraming gemaakt. Uit deze raming blijkt dat de stichtingskosten per parkeerplaats, uitgaande van twee pontons door Boorsma worden geschat op € 31.000,-. Opgemerkt wordt dat door Boorsma mogelijk andere uitgangspunten zijn gebruikt, waardoor de vergelijking wellicht niet helemaal op gaat.
De gemeenteraad moet nog gaan beslissen welke argumenten de doorslag gaan geven.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.