Gratis parkeren in Kerkrade geen succes

kerkrade2Onder druk van de middenstand besloot Kerkrade in 2015 parkeren in het centrum gratis te maken. Dat kostte de gemeente zo’n 5 ton. Het kon de terugloop van het aantal bezoekers echter niet keren. Binnenkort moet er weer betaald worden in Kerkrade.

Betaald parkeren op straat maakte begin 2015 in het centrum plaats een blauwe zone. Voor parkeren in de parkeergarages en op het Atrium-terrein moest nog wel worden betaald.
Behalve de wens van winkeliers om parkeren gratis te maken, speelde in Kerkrade ook dat er flink wordt gewerkt aan de realisering van een centrumplan.

En hoewel bezoekers en ondernemers in Kerkrade redelijk positief waren over de test, leidde die niet tot de gehoopte toestroom van winkelend publiek. De evaluatie leert dat het invoeren van de parkeerschijfzone een daling van het aantal parkeerders met 10% tot 20% niet heeft kunnen tegen gaan. Als oorzaken worden genoemd, behalve de werkzaamheden in het kader van het centrumplan, de economische situatie en het internetwinkelen.

Verder waren er nogal wat klachten over het oneigenlijk gebruik van de beste plekken in het centrum door personen die werkzaam zijn in het centrum.

Betaalde parkeren zal nu opnieuw worden ingevoerd, met ingang van april 2016. Het nieuwe parkeerregime beperkt het blauwe zone-parkeren (gratis de eerste twee uur) tot een zone net buiten het centrum en enkele locaties waar achteraf betaald parkeren geldt, zoals het Atrium terrein (waar tot nu toe nog wel betaald moest worden).

In een andere Limburgse gemeente, Venray, loopt een proef met gratis parkeren nog door. Het parkeren in Venray is vanaf 18 november 2015 tot en met 31 januari 2016 in het centrum geheel gratis. Van 1 februari tot en met 16 april geldt dat wel betaald moet worden voor slagboomparkeren.

Helemaal vlekkeloos liep de proef tot nu toe niet. De pilot leidde tot overlast van foutgeparkeerde auto’s. Ze staan dubbel geparkeerd en/of blokkeren de doorstroming van het verkeer, staan op plekken waar überhaupt een parkeerverbod geldt of staan op trottoirs of voor uitritten. De overlast is dusdanig groot dat de boa’s van de gemeente Venray daar nu dagelijks actief op gaan handhaven.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.