Light rail in plaats van bus op de Zuidtangent?

zuidtangentGedeputeerde Staten van Noord Holland hebben besloten om te onderzoeken wat de kosten en baten zijn van het aanleggen van rails voor de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding Zuidtangent. Dat zou tien procent meer reizigers kunnen trekken.
In een eerste quick scan is al gekeken naar effecten van een railverbindingen in plaats van de bus. Daaruit blijkt dat een hoogwaardige busverbinding bij een reizigersaantal tot circa 22.000 per dag een betrouwbare dienstregeling biedt. Rail is aantrekkelijk vanaf circa 15.000 tot 20.000 reizigers per dag. De kosten voor een railverbinding zijn anderhalf maal zo hoog als voor een hoogwaardige buslijn. Een railverbinding lijkt aantrekkelijker voor de reizigers en zal daarom naar schatting 10% meer reizigers trekken dan een hoogwaardige busverbinding. Gebaseerd op alleen het aantal reizigers is een aantal trajecten van de Zuidtangent interessant om eventueel te ‘verrailen’: traject passage Haarlem NS en Haarlem-Noord, Haarlem-Centrum – Haarlem-Schalkwijk, Hoofddorp – Schiphol en Nieuw-Vennep – Hoofddorp.
In de quick scan worden overigens nog geen conclusies getrokken over het al dan niet aanleggen van rails voor de Zuidtangent. Hiervoor willen Gedeputeerde Staten eerst een kosten-batenanalyse laten uitvoeren, in samenwerking met de betrokken gemeenten en Stadsregio Amsterdam. Hierin wordt gekeken naar aspecten als reistijdwinst, frequentie, wacht- en rijtijden, exploitatie, kosten voor beheer en onderhoud, effecten voor het milieu, verkeersveiligheid, ruimtebeslag en aansluiting op het overige hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. Medio 2010 moet de kosten-batenanalyse afgerond zijn.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Light rail in plaats van bus op de Zuidtangent? - VerkeersNet

Light rail in plaats van bus op de Zuidtangent?

zuidtangentGedeputeerde Staten van Noord Holland hebben besloten om te onderzoeken wat de kosten en baten zijn van het aanleggen van rails voor de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding Zuidtangent. Dat zou tien procent meer reizigers kunnen trekken.
In een eerste quick scan is al gekeken naar effecten van een railverbindingen in plaats van de bus. Daaruit blijkt dat een hoogwaardige busverbinding bij een reizigersaantal tot circa 22.000 per dag een betrouwbare dienstregeling biedt. Rail is aantrekkelijk vanaf circa 15.000 tot 20.000 reizigers per dag. De kosten voor een railverbinding zijn anderhalf maal zo hoog als voor een hoogwaardige buslijn. Een railverbinding lijkt aantrekkelijker voor de reizigers en zal daarom naar schatting 10% meer reizigers trekken dan een hoogwaardige busverbinding. Gebaseerd op alleen het aantal reizigers is een aantal trajecten van de Zuidtangent interessant om eventueel te ‘verrailen’: traject passage Haarlem NS en Haarlem-Noord, Haarlem-Centrum – Haarlem-Schalkwijk, Hoofddorp – Schiphol en Nieuw-Vennep – Hoofddorp.
In de quick scan worden overigens nog geen conclusies getrokken over het al dan niet aanleggen van rails voor de Zuidtangent. Hiervoor willen Gedeputeerde Staten eerst een kosten-batenanalyse laten uitvoeren, in samenwerking met de betrokken gemeenten en Stadsregio Amsterdam. Hierin wordt gekeken naar aspecten als reistijdwinst, frequentie, wacht- en rijtijden, exploitatie, kosten voor beheer en onderhoud, effecten voor het milieu, verkeersveiligheid, ruimtebeslag en aansluiting op het overige hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. Medio 2010 moet de kosten-batenanalyse afgerond zijn.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.