Regiotaxi moet basismobiliteit garanderen

Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO), de provincie Zeeland en de gemeenten in de Oosterschelderegio starten met ingang van 1 september 2009 een proefproject met het breder inzetten van de Regiotaxi Oosterschelde, als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer in de Oosterschelderegio.
Op deze manier willen zij een oplossing bieden voor het vervoersprobleem van een beperkte groep inwoners, dat is ontstaan met het vervallen van het collectief vraagafhankelijk vervoer – ofwel de belbus – eind 2006. Het project heeft een looptijd van twee jaar.
Het proefproject met het aanvullend collectief vervoer richt zich op ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking die (nog) niet in aanmerking komen voor het Wmo-vervoer, het zogenoemde ‘Wmo-vervoer op maat’. Tevens richt het proefproject zich op inwoners van de Oosterschelderegio zonder eigen vervoer. Voor de eerste groep worden de criteria voor de Wmo iets versoepeld, zodat ook zij tegen een aangepast tarief gebruik kunnen maken van de Regiotaxi. De tweede groep kan gebruik maken van de Regiotaxi Oosterschelde in de avonduren (van 19.00 uur tot 24.00 uur), wanneer er geen openbaar vervoer meer is van en naar de kleine kernen. De service wordt uitgevoerd door Connexxion Taxi Services (CTS).
Bij het Wmo-vervoer op maat gaat de gemeente toetsen of een inwoner voldoet aan de daarvoor geldende criteria. Inwoners zonder eigen vervoer kunnen een persoonlijke vervoerspas kopen, waarmee ze gebruik kunnen maken van de Regiotaxi na 19.00 uur, voor trajecten waar geen andere vorm van openbaar vervoer mogelijk is. Men betaalt een tarief dat iets hoger ligt dan het reguliere Wmo-tarief en het OV-tarief en er wordt een limiet gesteld aan het aantal kilometers per rit (max. 30) en aan het aantal kilometers per persoon per jaar (max. 1000). Directe aanleiding voor dit proefproject is de vraag vanuit gemeenteraden en Provinciale Staten om iets te doen aan het ‘gat’ dat is ontstaan met het invoeren van de basismobiliteit in de Oosterschelderegio. Dit systeem voorziet in openbaar vervoer op een beperkt aantal grote doorgaande lijnen (tot 23.00 uur) en in een ontsluiting op dit hoofdnet van de kleinere kernen van 7.00 tot 19.00 uur. Met name ouderen en mensen in de kleine kernen zonder eigen vervoer werden hierdoor beperkt in hun vervoersmogelijkheden. Een situatie die vanuit het standpunt van de Wmo – dat toegankelijk vervoer een basisvoorwaarde is voor deelname aan de maatschappij – onwenselijk is, aldus de provincie.
Het breder inzetten van de Regiotaxi Oosterschelde als aanvulling op het collectief vervoer betreft een proef. De komende twee jaar moet blijken of deze aanvulling daadwerkelijk wordt gebruikt door personen zonder alternatief vervoer, of de kwaliteit van het vervoer voldoet aan de vraag en of de kosten voor gemeenten en provincie beheersbaar en voorspelbaar blijven. De ruimere opzet van de Regiotaxi Oosterschelde voor het Wmo-vervoer op maat wordt gefinancierd door de gemeenten. De provincie Zeeland betaalt de proef met het aanvullend vervoer in de avonduren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Regiotaxi moet basismobiliteit garanderen - VerkeersNet

Regiotaxi moet basismobiliteit garanderen

Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO), de provincie Zeeland en de gemeenten in de Oosterschelderegio starten met ingang van 1 september 2009 een proefproject met het breder inzetten van de Regiotaxi Oosterschelde, als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer in de Oosterschelderegio.
Op deze manier willen zij een oplossing bieden voor het vervoersprobleem van een beperkte groep inwoners, dat is ontstaan met het vervallen van het collectief vraagafhankelijk vervoer – ofwel de belbus – eind 2006. Het project heeft een looptijd van twee jaar.
Het proefproject met het aanvullend collectief vervoer richt zich op ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking die (nog) niet in aanmerking komen voor het Wmo-vervoer, het zogenoemde ‘Wmo-vervoer op maat’. Tevens richt het proefproject zich op inwoners van de Oosterschelderegio zonder eigen vervoer. Voor de eerste groep worden de criteria voor de Wmo iets versoepeld, zodat ook zij tegen een aangepast tarief gebruik kunnen maken van de Regiotaxi. De tweede groep kan gebruik maken van de Regiotaxi Oosterschelde in de avonduren (van 19.00 uur tot 24.00 uur), wanneer er geen openbaar vervoer meer is van en naar de kleine kernen. De service wordt uitgevoerd door Connexxion Taxi Services (CTS).
Bij het Wmo-vervoer op maat gaat de gemeente toetsen of een inwoner voldoet aan de daarvoor geldende criteria. Inwoners zonder eigen vervoer kunnen een persoonlijke vervoerspas kopen, waarmee ze gebruik kunnen maken van de Regiotaxi na 19.00 uur, voor trajecten waar geen andere vorm van openbaar vervoer mogelijk is. Men betaalt een tarief dat iets hoger ligt dan het reguliere Wmo-tarief en het OV-tarief en er wordt een limiet gesteld aan het aantal kilometers per rit (max. 30) en aan het aantal kilometers per persoon per jaar (max. 1000). Directe aanleiding voor dit proefproject is de vraag vanuit gemeenteraden en Provinciale Staten om iets te doen aan het ‘gat’ dat is ontstaan met het invoeren van de basismobiliteit in de Oosterschelderegio. Dit systeem voorziet in openbaar vervoer op een beperkt aantal grote doorgaande lijnen (tot 23.00 uur) en in een ontsluiting op dit hoofdnet van de kleinere kernen van 7.00 tot 19.00 uur. Met name ouderen en mensen in de kleine kernen zonder eigen vervoer werden hierdoor beperkt in hun vervoersmogelijkheden. Een situatie die vanuit het standpunt van de Wmo – dat toegankelijk vervoer een basisvoorwaarde is voor deelname aan de maatschappij – onwenselijk is, aldus de provincie.
Het breder inzetten van de Regiotaxi Oosterschelde als aanvulling op het collectief vervoer betreft een proef. De komende twee jaar moet blijken of deze aanvulling daadwerkelijk wordt gebruikt door personen zonder alternatief vervoer, of de kwaliteit van het vervoer voldoet aan de vraag en of de kosten voor gemeenten en provincie beheersbaar en voorspelbaar blijven. De ruimere opzet van de Regiotaxi Oosterschelde voor het Wmo-vervoer op maat wordt gefinancierd door de gemeenten. De provincie Zeeland betaalt de proef met het aanvullend vervoer in de avonduren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.