OV in Noordoost-Brabant krijgt een oppepper

Bewoners in Noordoost-Brabant moeten dit jaar al merken dat gewerkt wordt aan beter hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Relatief eenvoudige maatregelen maken het openbaar vervoer op de buslijnen 160 en 152 aantrekkelijker: verkeerslichten bij belangrijke kruispunten worden aangepast, bussen gaan vaker rijden en bushalten worden vernieuwd en/of aangepast voor minder-validen.
Dit zijn zogenaamde ‘quick wins’ die zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Eindhoven, Oss, ‘s-Hertogenbosch, Schijndel, Uden en Veghel. Ook worden alle HOV-haltes voorzien van digitale busborden met daarop actuele vertrektijden.
Het is de bedoeling dat er in de nabije toekomst comfortabele bussen onbelemmerd rijden op de trajecten Uden/Veghel-‘s-Hertogenbosch, Uden/Veghel-Eindhoven en Uden/Veghel-Oss. Waar nodig worden busbanen aangelegd. De totale investeringen van deze ‘quick wins’ bedragen € 660.000,- waarvan de provincie iets meer dan de helft bijdraagt. De betrokken gemeenten nemen de rest voor hun rekening.
De bereikbaarheid van het openbaar vervoer in Noordoost-Brabant is de afgelopen jaren achtergebleven ten opzichte van de ruimtelijk-economische groei. Hoogwaardig openbaar vervoer met snelle bussen moet de bereikbaarheid van de regio vergroten. Op hoofdlijnen is inmiddels bepaald dat er een nieuw netwerk moet komen die bestaat uit verbindingen vanuit Veghel/Uden naar Oss, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven. Het netwerk moet aansluiten bij de ruimtelijke ontwikkelingen in die regio. Om deze tijdswinst te kunnen behalen, zijn maatregelen zoals het aanpassen van verkeerslichten bij kruisingen etc. noodzakelijk. Enkele haltes waar weinig mensen in- en uitstappen worden in de nieuwe dienstregeling opgeheven. Om de aantrekkelijkheid van de bussen te verhogen, zal er veel aandacht zijn voor de haltes, de mogelijkheid tot overstappen op bestaande buslijnen, NSstations en/of de fiets. Ook moet geleidelijke uitbouw van dit HOV-netwerk mogelijk zijn; daarmee inspelend op de vervoersgroei en ruimtelijke ontwikkelingen in de regio.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

OV in Noordoost-Brabant krijgt een oppepper - VerkeersNet

OV in Noordoost-Brabant krijgt een oppepper

Bewoners in Noordoost-Brabant moeten dit jaar al merken dat gewerkt wordt aan beter hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Relatief eenvoudige maatregelen maken het openbaar vervoer op de buslijnen 160 en 152 aantrekkelijker: verkeerslichten bij belangrijke kruispunten worden aangepast, bussen gaan vaker rijden en bushalten worden vernieuwd en/of aangepast voor minder-validen.
Dit zijn zogenaamde ‘quick wins’ die zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Eindhoven, Oss, ‘s-Hertogenbosch, Schijndel, Uden en Veghel. Ook worden alle HOV-haltes voorzien van digitale busborden met daarop actuele vertrektijden.
Het is de bedoeling dat er in de nabije toekomst comfortabele bussen onbelemmerd rijden op de trajecten Uden/Veghel-‘s-Hertogenbosch, Uden/Veghel-Eindhoven en Uden/Veghel-Oss. Waar nodig worden busbanen aangelegd. De totale investeringen van deze ‘quick wins’ bedragen € 660.000,- waarvan de provincie iets meer dan de helft bijdraagt. De betrokken gemeenten nemen de rest voor hun rekening.
De bereikbaarheid van het openbaar vervoer in Noordoost-Brabant is de afgelopen jaren achtergebleven ten opzichte van de ruimtelijk-economische groei. Hoogwaardig openbaar vervoer met snelle bussen moet de bereikbaarheid van de regio vergroten. Op hoofdlijnen is inmiddels bepaald dat er een nieuw netwerk moet komen die bestaat uit verbindingen vanuit Veghel/Uden naar Oss, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven. Het netwerk moet aansluiten bij de ruimtelijke ontwikkelingen in die regio. Om deze tijdswinst te kunnen behalen, zijn maatregelen zoals het aanpassen van verkeerslichten bij kruisingen etc. noodzakelijk. Enkele haltes waar weinig mensen in- en uitstappen worden in de nieuwe dienstregeling opgeheven. Om de aantrekkelijkheid van de bussen te verhogen, zal er veel aandacht zijn voor de haltes, de mogelijkheid tot overstappen op bestaande buslijnen, NSstations en/of de fiets. Ook moet geleidelijke uitbouw van dit HOV-netwerk mogelijk zijn; daarmee inspelend op de vervoersgroei en ruimtelijke ontwikkelingen in de regio.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.