Snel bustracé tussen Amstelveen en Uithoorn

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben zich uitgesproken over een bustracé tussen Amstelveen en Uithoorn.
De voorkeur van GS gaat uit naar een tracé over de voormalige spoorbaan van busstation Uithoorn naar de eindhalte Westwijk van de Amstelveenlijn en vervolgens ten oosten van deze halte via de Burgemeester Wiegelweg en de Bovenkerkerweg naar de halte Poortwachter (Amstelveenlijn). Vanaf deze halte volgt het tracé de Poortwachter en de Van der Hooplaan naar het (huidige) busstation Amstelveen.
In opdracht van de provincie Noord-Holland is een studie uitgevoerd naar een hoogwaardig bustracé tussen Amstelveen en Uithoorn, in deze studie zijn twee hoofdvarianten onderzocht. Het ene over de voormalige spoorbaan in de Legmeerpolder, de andere naast de Zijdelweg/Bovenkerkerweg (N521). Daarbij is onder andere gekeken naar de verwachte reistijd, het aantal potentiële reizigers, de veiligheid, gevolgen voor flora en fauna, de luchtkwaliteit, geluidhinder en toekomstvastheid. Op basis van deze studie is een derde variant ontwikkeld die de voordelen van de eerste twee combineert. De toekomstvastheid van het tracé en de aantrekkelijke ongehinderde route over de voormalige spoorbaan zijn daarbij doorslaggevend geweest. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven aan deze derde variant de voorkeur. GS hebben de gemeenten Uithoorn en Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam per brief gevraagd in te stemmen met het voorkeurstracé. Na instemming zal de provincie Noord-Holland het voorkeurstracé in samenwerking met genoemde partijen verder uitwerken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Snel bustracé tussen Amstelveen en Uithoorn - VerkeersNet

Snel bustracé tussen Amstelveen en Uithoorn

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben zich uitgesproken over een bustracé tussen Amstelveen en Uithoorn.
De voorkeur van GS gaat uit naar een tracé over de voormalige spoorbaan van busstation Uithoorn naar de eindhalte Westwijk van de Amstelveenlijn en vervolgens ten oosten van deze halte via de Burgemeester Wiegelweg en de Bovenkerkerweg naar de halte Poortwachter (Amstelveenlijn). Vanaf deze halte volgt het tracé de Poortwachter en de Van der Hooplaan naar het (huidige) busstation Amstelveen.
In opdracht van de provincie Noord-Holland is een studie uitgevoerd naar een hoogwaardig bustracé tussen Amstelveen en Uithoorn, in deze studie zijn twee hoofdvarianten onderzocht. Het ene over de voormalige spoorbaan in de Legmeerpolder, de andere naast de Zijdelweg/Bovenkerkerweg (N521). Daarbij is onder andere gekeken naar de verwachte reistijd, het aantal potentiële reizigers, de veiligheid, gevolgen voor flora en fauna, de luchtkwaliteit, geluidhinder en toekomstvastheid. Op basis van deze studie is een derde variant ontwikkeld die de voordelen van de eerste twee combineert. De toekomstvastheid van het tracé en de aantrekkelijke ongehinderde route over de voormalige spoorbaan zijn daarbij doorslaggevend geweest. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven aan deze derde variant de voorkeur. GS hebben de gemeenten Uithoorn en Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam per brief gevraagd in te stemmen met het voorkeurstracé. Na instemming zal de provincie Noord-Holland het voorkeurstracé in samenwerking met genoemde partijen verder uitwerken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.