Platform Detailhandel: afkopen parkeernormen leidt tot minder parkeerplaatsen

Het Platform Detailhandel Nederland stelt dat het regelmatig voorkomt dat parkeernormen worden afgekocht zonder dat de benodigde plekken worden gebouwd. Daardoor is er minder parkeerruimte dan de minimale normen voorschrijven.

Lokale overheden stellen eisen aan het aantal parkeerplaatsen bij gebouwen. Maar lagere overheden geven ook steeds vaker de mogelijkheid om deze verplichting af te kopen. De gemeente neemt dan zelf de verplichting op zich om de parkeerruimte te realiseren.
Gemeenten incasseren daarmee een bedrag voor het aanleggen van parkeerruimte, maar verzuimen vervolgens deze parkeerruimte te creëren. Als later alsnog wordt besloten de parkeerplaatsen aan te leggen, is daar vaak geen geld meer voor. De inkomsten zijn al uitgegeven aan andere zaken op de begroting, aldus het Platform.

Het Platform Detailhandel wil dat het Kabinet een einde aan maakt aan wat men noemt de excessen van het huidige parkeerbeleid.

Volgens de VNG heeft het Platform het overigens bij het verkeerd einde. De VNG stelt dat het in stedelijke gebieden steeds lastiger wordt om verschillende functies, waaronder parkeren, een goede plek te geven. Daarom stellen gemeenten bij nieuwbouw van een kantoor, bedrijf of woningen de eis dat op eigen erf voldoende parkeerplaatsen moeten worden aangelegd. Deze eis wordt vastgelegd in de bouwvergunning. Dit is met name in de binnensteden niet altijd mogelijk.

De gemeente kan dan als service aan de ondernemer een ontheffing voor deze wettelijke verplichting verlenen. Voor deze ontheffing moet worden betaald. Dit geld wordt door de gemeenten in een Parkeerfonds gestort. Daarmee wordt het zogenaamd ‘geoormerkt’ geld. Op deze wijze neemt de gemeente de verplichting over van de ondernemer om te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. De gemeente beslist onder democratische controle van de gemeenteraad over besteding van gelden uit dit parkeerfonds die uitsluitend en alleen voor de aanleg van parkeervoorzieningen mag worden besteed. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om nieuwe parkeergelegenheid in de buurt van de bedrijven of – zoals succesvol in Leiden gebeurt – met betaald parkeren aan de rand van de stad met een gratis pendelbusvoor-ziening naar het centrum.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.