Randstadprovincies hebben concessiebeheer openbaar vervoer redelijk op orde

De provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben het concessiebeheer in het openbaar vervoer redelijk op orde. Dit blijkt uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer.

De provincie is eindverantwoordelijk voor de levering van streekvervoer aan de burgers. Hiervoor verleent zij concessies, d.w.z. het alleenrecht om gedurende een aantal jaren het streekvervoer in een bepaald gebied te mogen verzorgen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de provincie goede afspraken maakt met de uitvoerders van de concessies, zodat goed openbaar vervoer gewaarborgd kan worden.
Het beheer van de concessies loopt redelijk en laat verbeteringen zien, aldus de Rekenkamer. Zo is de informatievoorziening over de prestaties van de vervoerder gaandeweg verbeterd. De prestaties van de vervoerder voldoen niet altijd aan de afspraken of de geformuleerde ambities. Bij een aantal provincies is de punctualiteit van het openbaar vervoer een knelpunt, mede door wegwerkzaamheden. Bij achterblijvende prestaties intensiveren de provincies hun beheer, veelal door overleg. Andere instrumenten om bij te sturen, zoals het opleggen van boetes, worden minder toegepast. De Rekenkamer adviseert de provincies dit soort instrumenten vaker in te zetten wanneer meer overleg niet het gewenste effect oplevert. Ook adviseert de Rekenkamer de provincies om de regie en coördinatie van het wegbeheer te verbeteren.
De provincies bereiken hun OV-doelen gedeeltelijk. De verantwoording over effecten en prestaties van beleid vertoont gebreken door het ontbreken van een koppeling met beoogde doelen en prestaties en soms ook door het ontbreken van informatie over de indicatoren. De Rekenkamer adviseert de provincie om de transparantie van de verantwoording te vergroten.
De Randstedelijke Rekenkamer heeft het onderzoek naar het beheer van concessies in het openbaar vervoer uitgevoerd in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Op basis van deze vier onderzoeken heeft de Rekenkamer een aantal best practices in iedere provincie geformuleerd. De Rekenkamer hoopt dat de provincies hier hun voordeel mee kunnen doen om het concessiebeheer verder te verbeteren.
De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen ze het volgens de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid- Holland. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het bestuur van deze provincies en het versterken van de publieke verantwoording.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Randstadprovincies hebben concessiebeheer openbaar vervoer redelijk op orde - VerkeersNet

Randstadprovincies hebben concessiebeheer openbaar vervoer redelijk op orde

De provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben het concessiebeheer in het openbaar vervoer redelijk op orde. Dit blijkt uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer.

De provincie is eindverantwoordelijk voor de levering van streekvervoer aan de burgers. Hiervoor verleent zij concessies, d.w.z. het alleenrecht om gedurende een aantal jaren het streekvervoer in een bepaald gebied te mogen verzorgen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de provincie goede afspraken maakt met de uitvoerders van de concessies, zodat goed openbaar vervoer gewaarborgd kan worden.
Het beheer van de concessies loopt redelijk en laat verbeteringen zien, aldus de Rekenkamer. Zo is de informatievoorziening over de prestaties van de vervoerder gaandeweg verbeterd. De prestaties van de vervoerder voldoen niet altijd aan de afspraken of de geformuleerde ambities. Bij een aantal provincies is de punctualiteit van het openbaar vervoer een knelpunt, mede door wegwerkzaamheden. Bij achterblijvende prestaties intensiveren de provincies hun beheer, veelal door overleg. Andere instrumenten om bij te sturen, zoals het opleggen van boetes, worden minder toegepast. De Rekenkamer adviseert de provincies dit soort instrumenten vaker in te zetten wanneer meer overleg niet het gewenste effect oplevert. Ook adviseert de Rekenkamer de provincies om de regie en coördinatie van het wegbeheer te verbeteren.
De provincies bereiken hun OV-doelen gedeeltelijk. De verantwoording over effecten en prestaties van beleid vertoont gebreken door het ontbreken van een koppeling met beoogde doelen en prestaties en soms ook door het ontbreken van informatie over de indicatoren. De Rekenkamer adviseert de provincie om de transparantie van de verantwoording te vergroten.
De Randstedelijke Rekenkamer heeft het onderzoek naar het beheer van concessies in het openbaar vervoer uitgevoerd in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Op basis van deze vier onderzoeken heeft de Rekenkamer een aantal best practices in iedere provincie geformuleerd. De Rekenkamer hoopt dat de provincies hier hun voordeel mee kunnen doen om het concessiebeheer verder te verbeteren.
De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen ze het volgens de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid- Holland. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het bestuur van deze provincies en het versterken van de publieke verantwoording.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.