Handboeken moeten contractvervoer inzichtelijker maken

Een serie handboeken en een bijbehorende website moeten een impuls geven aan de kwaliteit van contractvervoer.De handboeken zijn in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Verkeer en Waterstaat, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport gemaakt door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.De handboeken zijn bedoeld als middel om de kwaliteit van het contractvervoer te verbeteren. Het gaat daarbij om handboeken voor de verschillende vormen van contractvervoer: AWBZ-vervoer, leerlingenvervoer, Regiotaxi, Valys, Wmo-vervoer en zittend ziekenvervoer.
Opdrachtgevers krijgen met de handboeken een instrument in handen om de juiste kwaliteitseisen te stellen. Daarnaast geven de handboeken aan hoe opdrachtgevers de contracten kunnen monitoren. Gebruikers(organisaties) en vervoerders kunnen ook hun voordeel doen met de handboeken. Zij weten wat zij kunnen verwachten en kunnen opdrachtgevers helpen bij het beter aanbesteden en monitoren. In aanvulling op de handboeken is een website (www.naarbetercontractvervoer.nl) gebouwd. Daarop staan verdiepende informatie, goede voorbeelden en voorbeeldcontracten. KpVV heeft de handboeken ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met vertegenwoordigers van opdrachtgevers, vervoerders en gebruikers. De betrokken partijen zijn: ANBO, CG-Raad, CNV, CSO (PCOB en Unie KBO), FNV Bondgenoten, KNV Busvervoer, KNV Taxi, Ministerie van VWS, Ministerie van OCW, Ministerie van V&W, OPC, Rover, Sociaal Fonds Taxi, VNG en Zorgverzekeraars Nederland.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Handboeken moeten contractvervoer inzichtelijker maken - VerkeersNet

Handboeken moeten contractvervoer inzichtelijker maken

Een serie handboeken en een bijbehorende website moeten een impuls geven aan de kwaliteit van contractvervoer.De handboeken zijn in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Verkeer en Waterstaat, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport gemaakt door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.De handboeken zijn bedoeld als middel om de kwaliteit van het contractvervoer te verbeteren. Het gaat daarbij om handboeken voor de verschillende vormen van contractvervoer: AWBZ-vervoer, leerlingenvervoer, Regiotaxi, Valys, Wmo-vervoer en zittend ziekenvervoer.
Opdrachtgevers krijgen met de handboeken een instrument in handen om de juiste kwaliteitseisen te stellen. Daarnaast geven de handboeken aan hoe opdrachtgevers de contracten kunnen monitoren. Gebruikers(organisaties) en vervoerders kunnen ook hun voordeel doen met de handboeken. Zij weten wat zij kunnen verwachten en kunnen opdrachtgevers helpen bij het beter aanbesteden en monitoren. In aanvulling op de handboeken is een website (www.naarbetercontractvervoer.nl) gebouwd. Daarop staan verdiepende informatie, goede voorbeelden en voorbeeldcontracten. KpVV heeft de handboeken ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met vertegenwoordigers van opdrachtgevers, vervoerders en gebruikers. De betrokken partijen zijn: ANBO, CG-Raad, CNV, CSO (PCOB en Unie KBO), FNV Bondgenoten, KNV Busvervoer, KNV Taxi, Ministerie van VWS, Ministerie van OCW, Ministerie van V&W, OPC, Rover, Sociaal Fonds Taxi, VNG en Zorgverzekeraars Nederland.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.