Geen parkeerverguning meer voor bewoners van nieuwbouw in Amsterdam

Bewoners van nieuwbouw krijgen geen parkeervergunning meer voor parkeren op straat, ongeacht de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op eigen terrein. Dat is de inzet van de nieuwe Nota Parkeernormen Auto van Amsterdam.

De nieuwe bewoners moeten dus het wel of niet beschikbaar zijn van een parkeerplaats op eigen terrein, meenemen in hun keuze voor een woning. Daarnaast geldt in de binnenstad niet langer een minimumnorm voor het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Ontwikkelaars, woningcorporaties en eigenaren van de nieuwbouw kunnen zelf afwegen of ze parkeerplaatsen willen bouwen en exploiteren. Er geldt wel een maximumnorm, om het aantal geparkeerde auto’s te beperken en de stad bereikbaar te houden.

Elders geldt een minimumnorm voor parkeerplaatsen bij vrije sectorwoningen. Die wordt wel lager. Waar in het oude beleid een minimumverplichting geldt van 0,6 tot 1 parkeerplaats per woning is het voorstel dit terug te brengen naar 0,3 tot 0,6 parkeerplaats per woning. Verder komt in de hele stad een maximumparkeernorm van 1 parkeerplaats per woning. Nu geldt in grote delen van de stad geen maximumparkeernorm. De verplichte minimumparkeernorm voor kantoren komt te vervallen.

Door het maximum en minimum aantal parkeerplekken bij nieuwbouw omlaag te brengen, komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers, en wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, zoals de verwachte groei van deelautoconcepten, aldus de gemeente.
De Nota Parkeernormen Auto betreft alleen nieuwbouw en transformatie en niet het parkeerbeleid bij bestaande woningbouw, kantoren en voorzieningen en de parkeerdruk op straat.

De Nota is ter inspraak voorgelegd aan de stadsdelen. Naar verwachting kan hij medio 2017 definitief worden vastgesteld door de gemeenteraad.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.