Auto vaker gestald in parkeergarages

De opbrengsten van binnenstedelijke parkeerplaatsen stijgen voor het tweede jaar op rij. De in 2014 ingezette toename zet in 2016 door met ruim 3%.

Deze trend blijkt uit de resultaten van de Parkeerbarometer, een jaarlijks onderzoek van Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam, naar het gebruik van parkeerplaatsen in 17 gemeenten.

De Parkeerbarometer brengt het parkeergedrag van bezoekers van binnenstedelijke gebieden sinds 2008 in beeld. Hiervoor worden het totaal aantal uren dat bezoekers in de binnenstad parkeren en het aantal beschikbare parkeerplaatsen onderzocht.

Sinds 2014, het jaar waarin een trendbreuk is aangetoond, zet de toename van het gebruik van parkeerplaatsen door, met ruim 3% in het afgelopen jaar 2016. Deze stijging gaat sneller dan de consumptie-index van het CBS in dezelfde periode (1,7%).

Uit de data blijkt, dat het gebruik van de binnenstedelijke parkeerplaatsen over de periode 2014-2016 met totaal 9% is gestegen. Met een toename van 14% laten de grote (meer dan 100.000 inwoners) gemeenten een sterkere stijging zien dan de middelgrote gemeenten (50.000-100.000 inwoners), die een stijging vertonen van 11%. De kleine gemeenten (minder dan 50.000 inwoners) daarentegen laten een daling zien van bijna 3%. Mogelijk heeft deze daling te maken met de veranderende aantrekkelijkheid van kleine steden; maar dit behoeft nader onderzoek.

Parkeergarages doen het verhoudingsgewijs beter dan het parkeren langs de openbare weg. Er is een duidelijke verschuiving in het parkeergedrag zichtbaar van de binnenstadbezoekers. Uit de Parkeerbarometer komt naar voren dat het gebruik van de parkeergarages sinds 2014 met 26% is toegenomen. Dit terwijl het parkeren op straat juist met 2% afneemt. Deze verschuiving is volgens Spark niet te verklaren door het bijbouwen van parkeergarages of het opheffen van parkeerplaatsen op straat maar wel door het inzetten van parkeerbeleid gericht op de leefbaarheid van de stad.

Het berekende parkeertarief is in alle onderzochte gemeenten in de laatste twee jaar nagenoeg gelijk gebleven of toegenomen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.