Automobilisten vinden dat de gemeente de parkeerrekening moet betalen

parkeren_woonwijkAutomobilisten verwachten dat de gemeente de rekening betaalt voor de aanleg en het onderhoud van parkeervoorzieningen. Een maatregel om de parkeerdruk te verminderen zoals betaald parkeren wordt echter niet erg gewaardeerd, zelfs niet in de werkomgeving.
Dat blijkt uit een landelijk Parkeerpanel dat is opgezet door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) samen met adviesbureau Empaction. Het landelijk parkeerpanel wordt een aantal keren per jaar benaderd met vragen over parkeren. Het doel van het panel is inzicht te verschaffen in uiteenlopende zaken rondom parkeren en mensen de kans te geven zich te uiten betreffende aan parkeren gerelateerde zaken. Bevindingen van het panel kunnen vervolgens geraadpleegd worden door geïnteresseerden via de algemene website. Op dit moment zijn er bijna 600 mensen lid van het parkeerpanel
Onlangs is de eerste enquête van het landelijk Parkeerpanel gehouden met als onderwerp “de zin en onzin van betaald parkeren”. Er is specifiek gekeken naar de woon- en werkomgeving. De eerste resultaten laten zien dat een kwart van de deelnemers zich kan voorstellen dat er voor parkeren betaald moet worden in de woon- en werkomgeving. Driekwart van de panelleden vindt betalen in de woonomgeving onbegrijpelijk en ruim tweederde vindt dit onbegrijpelijk voor de werkomgeving. Het merendeel van de deelnemers vindt dat een te hoge parkeerdruk slechts is voor het imago van een woonwijk. Het merendeel van de paneldeelnemers (ruim 70 procent) vindt dat de kosten voor de aanleg en het onderhoud van parkeervoorzieningen moeten worden betaald door de gemeente. Toch vindt een deel van de deelnemers (ongeveer 20 procent) ook de gebruiker de
kosten voor zijn/haar rekening zou kunnen nemen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Automobilisten vinden dat de gemeente de parkeerrekening moet betalen - VerkeersNet

Automobilisten vinden dat de gemeente de parkeerrekening moet betalen

parkeren_woonwijkAutomobilisten verwachten dat de gemeente de rekening betaalt voor de aanleg en het onderhoud van parkeervoorzieningen. Een maatregel om de parkeerdruk te verminderen zoals betaald parkeren wordt echter niet erg gewaardeerd, zelfs niet in de werkomgeving.
Dat blijkt uit een landelijk Parkeerpanel dat is opgezet door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) samen met adviesbureau Empaction. Het landelijk parkeerpanel wordt een aantal keren per jaar benaderd met vragen over parkeren. Het doel van het panel is inzicht te verschaffen in uiteenlopende zaken rondom parkeren en mensen de kans te geven zich te uiten betreffende aan parkeren gerelateerde zaken. Bevindingen van het panel kunnen vervolgens geraadpleegd worden door geïnteresseerden via de algemene website. Op dit moment zijn er bijna 600 mensen lid van het parkeerpanel
Onlangs is de eerste enquête van het landelijk Parkeerpanel gehouden met als onderwerp “de zin en onzin van betaald parkeren”. Er is specifiek gekeken naar de woon- en werkomgeving. De eerste resultaten laten zien dat een kwart van de deelnemers zich kan voorstellen dat er voor parkeren betaald moet worden in de woon- en werkomgeving. Driekwart van de panelleden vindt betalen in de woonomgeving onbegrijpelijk en ruim tweederde vindt dit onbegrijpelijk voor de werkomgeving. Het merendeel van de deelnemers vindt dat een te hoge parkeerdruk slechts is voor het imago van een woonwijk. Het merendeel van de paneldeelnemers (ruim 70 procent) vindt dat de kosten voor de aanleg en het onderhoud van parkeervoorzieningen moeten worden betaald door de gemeente. Toch vindt een deel van de deelnemers (ongeveer 20 procent) ook de gebruiker de
kosten voor zijn/haar rekening zou kunnen nemen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.