Prebooking verbetert gebruik parkeergarages

Het invoeren van een mogelijkheid om vooraf een parkeerplaats te reserveren in de parkeergarage leidt tot een hogere bezettingsgraad.

Dat blijkt uit een bericht van  CROW naar aanleiding van de uitgave ‘Parkeren en gedrag’.

Uit een analyse van 500 bronnen en de inbreng van experts uit wetenschap en praktijk blijkt dat de meeste (wetenschappelijke) kennis gaat over het effect van parkeertarieven op het parkeergedrag. CROW noemt dit opvallend, omdat parkeergedrag ook op allerlei andere manieren kan worden beïnvloed. Als voorbeeld haalt men de gemeente Rotterdam aan.

Rotterdam heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in parkeergarages in en aan de rand van het centrum. Dit met het doel dat automobilisten vooral gebruikmaken van deze nieuwe parkeervoorzieningen, waardoor de kwaliteit van de buitenruimte beter wordt.

Eind 2015 is gestart met gerichte marketing, ondersteund door sociale media, om bezoekers te verleiden meer gebruik te maken van de parkeergarages. Een van de maatregelen is prebooking tegen gereduceerd tarief.

Sinds januari 2016 zijn de resultaten duidelijk zichtbaar: het aantal reserveringen stijgt maandelijks. De groei is van circa 1% in januari, via 2% in februari t/m april en 3% in mei t/m augustus, gestegen naar 7% in september 2016. Het gaat hierbij om echte groei; niet om het verdringen van verschillende groepen parkeerders.

Een belangrijke conclusie is dat de mogelijkheid van reserveren tegen een aantrekkelijk tarief, ondersteund door marketing op sociale media, leidt tot toename van het gebruik van de parkeergarages. Daarnaast blijkt dat ondanks het lagere tarief de omzet is toegenomen; dat komt omdat er sprake is van groei in het gebruik van de parkeergarages. Met name in de dalperiodes is de bezettingsgraad toegenomen. Bezoekers kiezen blijkbaar graag voor zekerheid, vooral als die ook financieel voordeel biedt.

De kennis over parkeren en gedrag is door CROW ook vastgelegd in een online tool. Men wil deze online tool nu ook gaan gebruiken om ervaringen en kengetallen op het gebied van parkeren en gedrag te verzamelen en deze met elkaar te delen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.