Weet wie uw gasten zijn en wat ze willen

Een vergrijzende bevolking heeft andere behoeften, zoals grotere parkeervakken. En een parkeertarief dat niet verhouding staat met de ervaring kan al reden zijn om uw binnenstad de volgende keer links te laten liggen. Deze boodschap geeft adviesbureau Goudappel aan gemeenten mee bij de verschijning van de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2017.

Het bureau heeft van 100 gemeenten de economische vitaliteit in kaart gebracht aan de hand van 20 indicatoren, geordend in de categorieën Bereikbaarheid, Demografie, Ruimtelijke Kwaliteit en Voorzieningenaanbod. De onderzochte steden zijn afgebakend in binnensteden, grote centrumgebieden en middelgrote centrumgebieden.

De economische vitaliteit van binnensteden is vrijwel overal hoog, met Amsterdam als grote uitschieter, gevolgd door Utrecht en Den Haag. Op demografisch gebied scoort de hoofdstad uitstekend vanwege de grote bevolkingsgroei, een extreem lage vergrijzing en veel inwoners binnen kort bereik. Maar ook met een uitstekende ruimtelijke kwaliteit en een prima voorzieningenaanbod. Alleen de bereikbaarheid is matig (vooral met de auto) en in beperkte mate zijn de loopafstanden dat ook in het centrum van Amsterdam.

Steden als Vlaardingen en Hengelo laten een minder vitaal beeld zien vanwege naburige concurrentie en een minder eigen onderscheidend vermogen. Zwolle, Groningen, Utrecht en Maastricht onderscheiden zich juist weer positief.  Ook historische studentensteden als Leiden, Delft en Nijmegen scoren goed.

Bij de grote centrumgebieden voeren Hoofddorp en Amstelveen de lijst aan, vooral vanwege hun voordelige demografisch karakter: veel inwoners binnen bereik, bevolkingsgroei, relatief beperkte vergrijzing, een verhoudingsgewijs hoog bestedingsniveau en sterke voorzieningen (veel winkelmeters en leegstand die meevalt). Bovendien weten zij zich te onderscheiden van de binnensteden in de buurt. Kwetsbaar wat betreft vitaliteit zijn steden als Lelystad, Almelo, Spijkenisse en Heerlen.

In de categorie middelgrote centrumgebieden valt op dat veel centra het nog steeds zwaar te verduren hebben, zeker in de perifere gebieden waar krimp aan de orde van de dag is. De middelgrote centrumgebieden van Barneveld (demografisch profiel en specifiek aanbod), Katwijk (toeristen), Kampen (historie) en Houten (bereikbaarheid met alle vervoersmiddelen) ontwikkelen zich daarentegen positief, terwijl de vitaliteit in middelgrote centra als Kerkrade, Terneuzen en Den Helder kansen biedt voor verbetering.

De slag om de bezoekersaantallen- en bestedingen is nog steeds gaande, concludeert Goudappel, die gemeenten adviseert zorg te dragen voor een aangename reis en een probleemloze aankomst. ‘Uw gasten moeten de weg makkelijk kunnen vinden in en naar uw binnenstad. On- en offline. En voorkom dat uw gasten teleurgesteld naar huis gaan. Een parkeertarief dat niet verhouding staat met de ervaring kan al reden zijn om uw binnenstad de volgende keer links te laten liggen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Weet wie uw gasten zijn en wat ze willen - VerkeersNet

Weet wie uw gasten zijn en wat ze willen

Een vergrijzende bevolking heeft andere behoeften, zoals grotere parkeervakken. En een parkeertarief dat niet verhouding staat met de ervaring kan al reden zijn om uw binnenstad de volgende keer links te laten liggen. Deze boodschap geeft adviesbureau Goudappel aan gemeenten mee bij de verschijning van de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2017.

Het bureau heeft van 100 gemeenten de economische vitaliteit in kaart gebracht aan de hand van 20 indicatoren, geordend in de categorieën Bereikbaarheid, Demografie, Ruimtelijke Kwaliteit en Voorzieningenaanbod. De onderzochte steden zijn afgebakend in binnensteden, grote centrumgebieden en middelgrote centrumgebieden.

De economische vitaliteit van binnensteden is vrijwel overal hoog, met Amsterdam als grote uitschieter, gevolgd door Utrecht en Den Haag. Op demografisch gebied scoort de hoofdstad uitstekend vanwege de grote bevolkingsgroei, een extreem lage vergrijzing en veel inwoners binnen kort bereik. Maar ook met een uitstekende ruimtelijke kwaliteit en een prima voorzieningenaanbod. Alleen de bereikbaarheid is matig (vooral met de auto) en in beperkte mate zijn de loopafstanden dat ook in het centrum van Amsterdam.

Steden als Vlaardingen en Hengelo laten een minder vitaal beeld zien vanwege naburige concurrentie en een minder eigen onderscheidend vermogen. Zwolle, Groningen, Utrecht en Maastricht onderscheiden zich juist weer positief.  Ook historische studentensteden als Leiden, Delft en Nijmegen scoren goed.

Bij de grote centrumgebieden voeren Hoofddorp en Amstelveen de lijst aan, vooral vanwege hun voordelige demografisch karakter: veel inwoners binnen bereik, bevolkingsgroei, relatief beperkte vergrijzing, een verhoudingsgewijs hoog bestedingsniveau en sterke voorzieningen (veel winkelmeters en leegstand die meevalt). Bovendien weten zij zich te onderscheiden van de binnensteden in de buurt. Kwetsbaar wat betreft vitaliteit zijn steden als Lelystad, Almelo, Spijkenisse en Heerlen.

In de categorie middelgrote centrumgebieden valt op dat veel centra het nog steeds zwaar te verduren hebben, zeker in de perifere gebieden waar krimp aan de orde van de dag is. De middelgrote centrumgebieden van Barneveld (demografisch profiel en specifiek aanbod), Katwijk (toeristen), Kampen (historie) en Houten (bereikbaarheid met alle vervoersmiddelen) ontwikkelen zich daarentegen positief, terwijl de vitaliteit in middelgrote centra als Kerkrade, Terneuzen en Den Helder kansen biedt voor verbetering.

De slag om de bezoekersaantallen- en bestedingen is nog steeds gaande, concludeert Goudappel, die gemeenten adviseert zorg te dragen voor een aangename reis en een probleemloze aankomst. ‘Uw gasten moeten de weg makkelijk kunnen vinden in en naar uw binnenstad. On- en offline. En voorkom dat uw gasten teleurgesteld naar huis gaan. Een parkeertarief dat niet verhouding staat met de ervaring kan al reden zijn om uw binnenstad de volgende keer links te laten liggen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.