Verplichte parkeernorm achterhaald

Gemeenten eisen van bouwers, ontwikkelaars en corporaties dat zij per te bouwen woning een aantal parkeerplaatsen realiseren. Dat is niet meer van deze tijd.

Die conclusie valt te trekken uit een onderzoek van de provincie Zuid-Holland. In dit onderzoek wordt bevestigd dat de gemeentelijke parkeernorm een belangrijke oorzaak is voor het achterblijven van de binnenstedelijke woningbouwproductie. Binnenstedelijke plannen worden daarom alleen in te lage dichtheden of uitsluitend met overheidsfinanciering gerealiseerd. Of ze komen helemaal niet van de grond.

Bovendien zijn binnenstedelijke parkeerplaatsen duur en er is vaak weinig ruimte. In de praktijk betekent dit meestal dat autoparkeren voor zowel bewoners als bezoekers in garages onder de woningen moet worden gerealiseerd. Dit kost tussen de € 20.000 en € 40.000 per plek. Corporaties geven aan dat zij voor vier gebouwde parkeerplaatsen ook een sociale woning hadden kunnen bouwen.

Parkeernormen hebben niet alleen effect op de haalbaarheid, betaalbaarheid, aantrekkelijkheid en stedelijkheid van nieuwe ontwikkelingen. Ze werken via de verkeersmodellen ook door op de structurele keuzes die overheden maken op gebied van mobiliteit. Op basis van geplande woningen voorspellen verkeersmodellen het toekomstige aantal auto’s en autobewegingen in een gebied of regio. Afgezet tegen de huidige capaciteit van het wegennet worden knelpunten voorspeld en middelen gereserveerd om die knelpunten te voorkomen. Als er lagere parkeernormen worden gehanteerd zou ook een lagere invoer in het model en minder knelpunten uit het model komen.

Eerder al kwam projectontwikkelaar REBEL na een onderzoek van acht binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen tot eenzelfde conclusie. REBEL concludeerde op de onderzochte locaties circa 20 procent minder woningen worden gerealiseerd als gevolg van de parkeeropgave.

In bestaande stedelijke omgeving is laag autobezit al een veel voorkomende praktijk, getuige ook de leegstaande parkeergarages op OV-locaties. In de grote en middelgrote steden ligt het autobezit gemiddeld al op 0,6. In de sterk verstedelijkte gemeenten Amsterdam, Delft, Groningen, Rotterdam en Den Haag is het autobezit met 0,4 tot 0,6 auto’s per huishouden het laagst.

Zeker voor goed ontsloten stedelijke HOV-locaties zijn veel mensen te vinden die daar graag betaalbaar en zonder eigen auto willen wonen, aldus de provincie Zuid-Holland. Een andere parkeernorm geeft bijvoorbeeld ruimte voor inzet op (elektrische) deelauto’s als alternatief voor de tweede of derde auto. Betaald parkeren in de directe omgeving is echter wel een voorwaarde om lagere parkeernormen voor nieuwbouw mogelijk te maken.

De provincie noemt verder ParkBee als alternatief voor de bezoekersparkeernorm. Een Delftse Startup heeft de app ontwikkeld. Met die app ontsluit Parkbee, in samenwerking met de garagebeheerder, op eenvoudige wijze bestaande private parkeerruimtes die ’s avonds en in het weekend, of ook overdag niet optimaal worden gebruikt. Deze app maakt het realiseren van een bezoekers parkeernorm overbodig (vaak 0,3 parkeerplaats per woning). Vooral op bedrijventerreinen die worden getransformeerd naar gemengd gebied zouden deze parkeerplekken kunnen worden ontsloten met deze app. Dit zou de bezoekersnorm en een goed deel van de bewonersnorm overbodig maken en nieuwbouwontwikkeling haalbaarder en betaalbaarder maken.

Gemeente Amsterdam heeft als eerste gemeente in Nederland de parkeernorm voor nieuwbouw al afgeschaft. Er is besloten om op OV-locaties alleen nog een maximumnorm te hanteren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.