RDW aan de slag met Servicehuis Parkeren

De RDW is met het Servicehuis Parkeren begonnen aan de realisatie van de infrastructuur voor het beheer van de gegevens over de parkeer- en verblijfsrechten van individuele voertuigen. Deze zal in december beschikbaar komen om door de gemeente Utrecht te worden getest. Die start naar verwachting rond 1 april met een proef.
In 2008 heeft de minister van VenW gevraagd om de RDW een rol te geven bij de totstandkoming van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten, onder meer vanuit het oogpunt van efficiency, continuïteit en vanwege privacy-aspecten. De RDW gaat nu het register met de gemeentelijke gegevens over parkeren en verblijven van voertuigen beheren.
Het gaat om het beheer van het gegevensbestand dat gemeenten nodig hebben voor uitvoering en handhaving op het gebied van betaald parkeren, parkeervergunningen, milieuzonering etc.
In het register worden gegevens opgenomen over parkeerregelingen en parkeertarieven, over parkeer- en verblijfsrechten en welk voertuig, wanneer, waar geparkeerd staat.
In het register worden geen NAW-gegevens en ook geen voertuiggegevens uit het kentekenregister vastgelegd, zo is de opzet. De gegevens in het kentekenregister zijn wel via een al bestaande functionaliteit beschikbaar. De sleutel daarbij is het kenteken. De gegevens in het parkeerregister worden ter beschikking gesteld aan gemeenten, parkeerbedrijven en providers, ofwel de servicehuis deelnemers.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

RDW aan de slag met Servicehuis Parkeren - VerkeersNet

RDW aan de slag met Servicehuis Parkeren

De RDW is met het Servicehuis Parkeren begonnen aan de realisatie van de infrastructuur voor het beheer van de gegevens over de parkeer- en verblijfsrechten van individuele voertuigen. Deze zal in december beschikbaar komen om door de gemeente Utrecht te worden getest. Die start naar verwachting rond 1 april met een proef.
In 2008 heeft de minister van VenW gevraagd om de RDW een rol te geven bij de totstandkoming van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten, onder meer vanuit het oogpunt van efficiency, continuïteit en vanwege privacy-aspecten. De RDW gaat nu het register met de gemeentelijke gegevens over parkeren en verblijven van voertuigen beheren.
Het gaat om het beheer van het gegevensbestand dat gemeenten nodig hebben voor uitvoering en handhaving op het gebied van betaald parkeren, parkeervergunningen, milieuzonering etc.
In het register worden gegevens opgenomen over parkeerregelingen en parkeertarieven, over parkeer- en verblijfsrechten en welk voertuig, wanneer, waar geparkeerd staat.
In het register worden geen NAW-gegevens en ook geen voertuiggegevens uit het kentekenregister vastgelegd, zo is de opzet. De gegevens in het kentekenregister zijn wel via een al bestaande functionaliteit beschikbaar. De sleutel daarbij is het kenteken. De gegevens in het parkeerregister worden ter beschikking gesteld aan gemeenten, parkeerbedrijven en providers, ofwel de servicehuis deelnemers.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.