Vervoerders worden verplicht actuele OV-reisinformatie te geven

Rijk, provincies en stadsregio’s (de vervoersautoriteiten) zullen opdrachtgever worden voor de Nationale Databank OV. Vervoerders worden dan verplicht om naast de statische reisinformatie ook de actuele reisinformatie beschikbaar te stellen voor reisinformatiesystemen.
Vanaf 2010 zal in alle concessies van het stad- en streekvervoer deze verplichting worden opgenomen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal deze verplichting in de vervoersconcessie met NS opnemen. Huizinga gaat -door middel van een wijziging van het Besluit Personenvervoer – zorgen dat vervoerders ook verplicht zijn om gegevens over de tarieven op basis van OV-chip en informatie over de toegankelijkheid van het OV voor mensen met een beperking beschikbaar te stellen.
Door een gebrek aan regie en samenwerking komt een goed werkend en actueel reisinformatiesysteem onvoldoende van de grond, aldus Huizinga. Met het opdrachtgeverschap nemen de vervoersautoriteiten de regie in handen. Uitvoering en beheer van de Nationale Databank OV zal worden aanbesteed; ook 9292 kan daaraan deelnemen zo zegt Huizinga, evenals overige geïnteresseerde marktpartijen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Vervoerders worden verplicht actuele OV-reisinformatie te geven - VerkeersNet

Vervoerders worden verplicht actuele OV-reisinformatie te geven

Rijk, provincies en stadsregio’s (de vervoersautoriteiten) zullen opdrachtgever worden voor de Nationale Databank OV. Vervoerders worden dan verplicht om naast de statische reisinformatie ook de actuele reisinformatie beschikbaar te stellen voor reisinformatiesystemen.
Vanaf 2010 zal in alle concessies van het stad- en streekvervoer deze verplichting worden opgenomen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal deze verplichting in de vervoersconcessie met NS opnemen. Huizinga gaat -door middel van een wijziging van het Besluit Personenvervoer – zorgen dat vervoerders ook verplicht zijn om gegevens over de tarieven op basis van OV-chip en informatie over de toegankelijkheid van het OV voor mensen met een beperking beschikbaar te stellen.
Door een gebrek aan regie en samenwerking komt een goed werkend en actueel reisinformatiesysteem onvoldoende van de grond, aldus Huizinga. Met het opdrachtgeverschap nemen de vervoersautoriteiten de regie in handen. Uitvoering en beheer van de Nationale Databank OV zal worden aanbesteed; ook 9292 kan daaraan deelnemen zo zegt Huizinga, evenals overige geïnteresseerde marktpartijen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.