Parkeerterreinen krijgt dak met zonnepanelen

Op Lelystad Airport en het naastgelegen Lelystad Airport Businesspark wordt een deel van de parkeerterreinen overkapt met zonnepanelen.

De opgewekte energie wordt lokaal gebruikt voor onder andere het laden van elektrische auto’s, parkeer- en openbare verlichting. Bij overschot wordt de energie tijdelijk opgeslagen in de accu’s van geparkeerde elektrische auto’s en/of extra batterijen.

Het project – PowerParking – is mogelijk geworden door een subsidie van de Europese Unie van ruim 1,2 miljoen euro en 0,5 miljoen euro cofinanciering van de provincie Flevoland.
Het systeem wordt aangesloten op het publieke gelijkstroomnet dat recent door Alliander als pilotproject is aangelegd, zodat geen energie verloren gaat door omzetting naar wisselstroom.

Elk onderdeel van deze energievoorziening wordt duurzaam ontwikkeld, met daarbij de principes van de circulaire economie als uitgangspunt. Zo wordt bijvoorbeeld de draagconstructie voor de zonnepanelen gebouwd van recyclebaar composiet. Door het lage gewicht van composiet is een minder zware fundering nodig. Ook kan in het ontwerp rekening worden gehouden met het integreren van de kabels in het dak, zodat het parkeerterrein niet op de schop hoeft.

Het project is, vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van de subsidie, in januari 2017 al van start gegaan met het ontwerp.
Binnenkort wordt een kleinschalig model van PowerParking gebouwd op de Green Village-testlocatie op de TU Delft campus. Na de test wordt het project gerealiseerd op de terreinen van Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark en worden de prestaties gemonitord.


Mail de redactie