Parkeerreferendum in Haarlem ongeldig

Het parkeerreferendum dat Haarlem is gehouden is ongeldig verklaard. De opkomst lag beduidend onder de vereiste 30 procent.

Voorjaar 2015 presenteerde het college van Haarlem een voorstel om betaald parkeren in te voeren in de wijken rondom het centrum. Dit voorstel stuitte op tegenstand onder inwoners omdat de parkeerdruk in sommige buurten al hoog is. Dat leidde tot een aangepast pakket maatregelen. Zo werd betaald parkeren ook op zondag doorgevoerd en de bezoekersregeling werd ingeperkt.
Maar dat bleek niet genoeg voor sommige bewoners, die een referendumverzoek indienden. Dat had plaats op 19 juli met als vraag: “Bent u voor of tegen uitvoering van het pakket van 19 maatregelen voor het moderniseren van parkeren uit het raadsbesluit van 15 december 2016?” De gemeente trok €261.500 uit voor de organisatie van het referendum.

Bij het referendum op 19 juli bracht iets meer dan 18% van de stemgerechtigde Haarlemmers van 16 jaar en ouder zijn stem uit (23.798). Van het aantal uitgebrachte stemmen heeft ruim 84% van de stemmers tegen gestemd, 15% was voor. Maar de uitslag van het referendum is alleen geldig als ten minste 30% van de stemgerechtigden zijn stem heeft uitgebracht. Dat betekent dat de uitslag van het referendum niet geldig is. En dat betekent dat de 19 maatregelen om parkeren in Haarlem te moderniseren verder worden uitgewerkt. Tot de maatregelen behoren onder andere het goedkoper worden van de eerste vergunning, een verruimde mogelijkheid voor bewoners van de binnenstad om te parkeren in de parkeergarages, een nieuwe bezoekersregeling, betaald parkeren in de wijken rondom het centrum en betaald parkeren op zondag.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.