Proef met verhandelbare parkeerrechten van start

Volgende maand gaat een proef van start met verhandelbare parkeerrechten. De prijs van een parkeerplaats hangt dan af van ‘de markt’. Het is een proef van de VU Amsterdam waar 500 Rotterdamse automobilisten voor benaderd zijn, allemaal ervaren forenzen. De proef is een zogeheten “lab-in-the-field” experiment: het gaat hier om handelsgedrag in parkeerrechten in een virtuele omgeving.

De deelnemers krijgen ieder een bepaald parkeerbudget toebedeeld en een aantal parkeerpermits. Ze worden gevraagd om ieder werkdag een keuze te maken ten aanzien van het parkeren. Ze kunnen kiezen voor een parkeertarief, dat per dag kan variëren, of ervoor kiezen een verhandelbaar parkeerpermit in te zetten om te betalen voor een parkeerplek.

De parkeerpermits kunnen worden verkocht en gekocht tegen een marktprijs die varieert al naar gelang vraag en aanbod. Doel is om op die manier schaarse parkeercapaciteit te verdelen. Met het experiment wil de VU Amsterdam bekijken of het principe van verhandelbare ‘mobiliteitsrechten’ in de praktijk zal functioneren. Ook moet de proef aantonen dat het daarvoor ontwikkelde digitale platform goed werkt. Het is de bedoeling dat later in 2018 een praktijkexperiment start.

Niet nieuw

Het idee van verhandelbare mobiliteitsrechten is op zich niet nieuw. Er wordt al tientallen jaren op gestudeerd in wetenschappelijk kring. In de 60-er jaren van de vorige eeuw werd al geopperd om schaarse wegcapaciteit op die manier toe te delen. En in 1996 verscheen al een eerste studie van de VU Amsterdam over de mogelijke effecten van ‘Tradeable permits’. Tot een praktijktoepassing is het echter nooit gekomen.

De inzet van mobiliteitsrechten hoeft zich niet te beperken tot parkeerrechten. Het principe zou volgens de wetenschappers ook zijn toe te passen op wegvakken met congestie. Weggebruikers zouden dan bijvoorbeeld een aantal gratis spitsuur-reisdagen toebedeeld kunnen krijgen, maar ze kunnen die rechten ook verkopen aan andere automobilisten. Door het aantal uitgegeven permits te beperken, zouden er geen files ontstaan.

Het systeem zou men als budgettair neutraal kunnen bestempelen, omdat automobilisten elkaar betalen en de overheid er niet beter of slechter op wordt. De meest bekende toepassing van verhandelbare rechten zijn nu de verhandelbare emissierechten met als doel de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Proef met verhandelbare parkeerrechten van start - VerkeersNet

Proef met verhandelbare parkeerrechten van start

Volgende maand gaat een proef van start met verhandelbare parkeerrechten. De prijs van een parkeerplaats hangt dan af van ‘de markt’. Het is een proef van de VU Amsterdam waar 500 Rotterdamse automobilisten voor benaderd zijn, allemaal ervaren forenzen. De proef is een zogeheten “lab-in-the-field” experiment: het gaat hier om handelsgedrag in parkeerrechten in een virtuele omgeving.

De deelnemers krijgen ieder een bepaald parkeerbudget toebedeeld en een aantal parkeerpermits. Ze worden gevraagd om ieder werkdag een keuze te maken ten aanzien van het parkeren. Ze kunnen kiezen voor een parkeertarief, dat per dag kan variëren, of ervoor kiezen een verhandelbaar parkeerpermit in te zetten om te betalen voor een parkeerplek.

De parkeerpermits kunnen worden verkocht en gekocht tegen een marktprijs die varieert al naar gelang vraag en aanbod. Doel is om op die manier schaarse parkeercapaciteit te verdelen. Met het experiment wil de VU Amsterdam bekijken of het principe van verhandelbare ‘mobiliteitsrechten’ in de praktijk zal functioneren. Ook moet de proef aantonen dat het daarvoor ontwikkelde digitale platform goed werkt. Het is de bedoeling dat later in 2018 een praktijkexperiment start.

Niet nieuw

Het idee van verhandelbare mobiliteitsrechten is op zich niet nieuw. Er wordt al tientallen jaren op gestudeerd in wetenschappelijk kring. In de 60-er jaren van de vorige eeuw werd al geopperd om schaarse wegcapaciteit op die manier toe te delen. En in 1996 verscheen al een eerste studie van de VU Amsterdam over de mogelijke effecten van ‘Tradeable permits’. Tot een praktijktoepassing is het echter nooit gekomen.

De inzet van mobiliteitsrechten hoeft zich niet te beperken tot parkeerrechten. Het principe zou volgens de wetenschappers ook zijn toe te passen op wegvakken met congestie. Weggebruikers zouden dan bijvoorbeeld een aantal gratis spitsuur-reisdagen toebedeeld kunnen krijgen, maar ze kunnen die rechten ook verkopen aan andere automobilisten. Door het aantal uitgegeven permits te beperken, zouden er geen files ontstaan.

Het systeem zou men als budgettair neutraal kunnen bestempelen, omdat automobilisten elkaar betalen en de overheid er niet beter of slechter op wordt. De meest bekende toepassing van verhandelbare rechten zijn nu de verhandelbare emissierechten met als doel de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.