Tram goedkoper dan een bus

Invoering van de RegioTram trekt meer reizigers naar het openbaar vervoer van en naar de stad Groningen dan een verbeterd busnetwerk. De RegioTram heeft ten opzichte van de onderzochte busalternatieven voordelen voor de bereikbaarheid, de economie, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

Dat blijkt uit onderzoek “De bus als alternatief voor de tram in het Raamwerk RegioRail” van bureau Goudappel Coffeng. Op grond van de bevindingen van Goudappel Coffeng handhaven Gedeputeerde Staten en Burgemeester en wethouders van Groningen hun voorkeur voor de RegioTram.

Het onderzoek van Goudappel Coffeng is verricht op verzoek van Provinciale Staten van de provincie Groningen. Provinciale Staten willen de keuze voor de RegioTram vergelijken met een volwaardig alternatief, op basis van een verbeterd busnetwerk. In dit onderzoek is een bussysteem, ontworpen door OV bureau Groningen – Drenthe, vergeleken met de beoogde RegioTram.

Goudappel Coffeng heeft berekend wat de effecten zijn van de busalternatieven voor een reeks criteria: verkeerskundige en financiële overwegingen, en overwegingen op het gebied van leefbaarheid, woon- en leefkwaliteit, structurerende werking en bouwhinder. De RegioTram heeft op deze punten belangrijke voordelen boven een busmodel, aldus de onderzoekers. Nadelen van de RegioTram ten opzichte van de busalternatieven, zoals minder flexibiliteit voor P+R-gebruikers en hinder tijdens de aanleg van de twee tramlijnen, achten de onderzoekers kleiner dan de voordelen.

De jaarlijkse gebruikskosten (exploitatie) van een openbaar vervoersysteem met trams zijn 4,9 tot 8,5 miljoen euro lager dan die van een vervoersysteem waarin bussen de rol van de tram vervullen. Ook de kosten per reiziger zijn voor de tram aanmerkelijk lager dan voor busalternatieven: 61 cent per reiziger voor de tram, tegenover 87 cent per reiziger in het busalternatief. Daar staat tegenover dat de aanleg (investering) van de geplande twee tramlijnen meer kost dan een verbeterd busnetwerk. De aanleg van twee tramlijnen is geraamd op 299 miljoen euro, de raming voor een verbeterd bussysteem is 207 miljoen. Een “light” versie van het bussysteem is geraamd op 147 miljoen. De “light” versie betekent dus de minste investeringskosten, maar heeft ook tot gevolg dat meer mensen de auto pakken in plaats van de bus. Dat leidt tot een toename van files, of minder bezoekers aan de Groninger binnenstad.

De RegioTram maakt deel uit van een groter plan; het Raamwerk RegioRail, gericht op het behouden en vergroten van de bereikbaarheid van de regio Groningen – Assen. Het raamwerk kent een investering van 700 miljoen euro in het openbaar vervoer.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Tram goedkoper dan een bus - VerkeersNet

Tram goedkoper dan een bus

Invoering van de RegioTram trekt meer reizigers naar het openbaar vervoer van en naar de stad Groningen dan een verbeterd busnetwerk. De RegioTram heeft ten opzichte van de onderzochte busalternatieven voordelen voor de bereikbaarheid, de economie, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

Dat blijkt uit onderzoek “De bus als alternatief voor de tram in het Raamwerk RegioRail” van bureau Goudappel Coffeng. Op grond van de bevindingen van Goudappel Coffeng handhaven Gedeputeerde Staten en Burgemeester en wethouders van Groningen hun voorkeur voor de RegioTram.

Het onderzoek van Goudappel Coffeng is verricht op verzoek van Provinciale Staten van de provincie Groningen. Provinciale Staten willen de keuze voor de RegioTram vergelijken met een volwaardig alternatief, op basis van een verbeterd busnetwerk. In dit onderzoek is een bussysteem, ontworpen door OV bureau Groningen – Drenthe, vergeleken met de beoogde RegioTram.

Goudappel Coffeng heeft berekend wat de effecten zijn van de busalternatieven voor een reeks criteria: verkeerskundige en financiële overwegingen, en overwegingen op het gebied van leefbaarheid, woon- en leefkwaliteit, structurerende werking en bouwhinder. De RegioTram heeft op deze punten belangrijke voordelen boven een busmodel, aldus de onderzoekers. Nadelen van de RegioTram ten opzichte van de busalternatieven, zoals minder flexibiliteit voor P+R-gebruikers en hinder tijdens de aanleg van de twee tramlijnen, achten de onderzoekers kleiner dan de voordelen.

De jaarlijkse gebruikskosten (exploitatie) van een openbaar vervoersysteem met trams zijn 4,9 tot 8,5 miljoen euro lager dan die van een vervoersysteem waarin bussen de rol van de tram vervullen. Ook de kosten per reiziger zijn voor de tram aanmerkelijk lager dan voor busalternatieven: 61 cent per reiziger voor de tram, tegenover 87 cent per reiziger in het busalternatief. Daar staat tegenover dat de aanleg (investering) van de geplande twee tramlijnen meer kost dan een verbeterd busnetwerk. De aanleg van twee tramlijnen is geraamd op 299 miljoen euro, de raming voor een verbeterd bussysteem is 207 miljoen. Een “light” versie van het bussysteem is geraamd op 147 miljoen. De “light” versie betekent dus de minste investeringskosten, maar heeft ook tot gevolg dat meer mensen de auto pakken in plaats van de bus. Dat leidt tot een toename van files, of minder bezoekers aan de Groninger binnenstad.

De RegioTram maakt deel uit van een groter plan; het Raamwerk RegioRail, gericht op het behouden en vergroten van de bereikbaarheid van de regio Groningen – Assen. Het raamwerk kent een investering van 700 miljoen euro in het openbaar vervoer.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.