Openbaar vervoer Achterhoek en Rivierenland van Syntus naar Arriva

Vervoerbedrijf Arriva is als beste uit de bus gekomen bij de aanbesteding van het openbaar vervoer voor de Achterhoek en het Rivierenland. Het bedrijf verzorgt vanaf 12 december 2010 het bus- en treinvervoer in deze gebieden in Gelderland.
Arriva neemt het busvervoer over van Syntus in de Achterhoek. Ook de treindiensten Arnhem-Winterswijk, Zutphen-Winterswijk en Tiel-Arnhem neemt Arriva over van Syntus. De treindienst Zutphen-Apeldoorn neemt Arriva over van RegioNS. Arriva verzorgt het busvervoer al in Rivierenland.
Dit is de uitkomst van de Europese aanbestedingsprocedure die de provincie in samenwerking met de Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft uitgevoerd voor het openbaar vervoer in de Achterhoek en Rivierenland. Deze concessie wordt voor tien jaar gegund voor wat betreft de bussen. De treinconcessie start twee jaar later en loopt dus acht jaar.
Doelstelling bij de aanbesteding was is de bereikbaarheid per openbaar vervoer van zowel stedelijke als landelijke gebieden te waarborgen. De vervoerders die voor de nieuwe concessie inschreven, moesten dan ook voldoen aan de voorwaarde grotendeels de huidige dienstregeling te handhaven. Daarnaast werd gevraagd om meer zorg en aandacht voor de sociale functie van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid op het platteland. Dit heeft zich vertaald in meer vervoer in de avonduren en het weekend. Hierbij wordt materieel ingezet dat is afgestemd op de vraag.
Afstemmen op vraag en aanbod is nodig omdat het niet zinvol is om met grote lege bussen rond te rijden. Niet alleen omdat dit relatief kostbaar is, maar ook omdat dit onnodig CO2 uitstoot veroorzaakt en veel energie aan fossiele brandstoffen verbruikt. De provincie en stadsregio willen deze uitstoot verminderen. Arriva heeft in haar aanbieding aangegeven hoe zij de CO2 reductie gaat realiseren. Arriva doet dit onder andere door het inzetten van lichtere en kleinere bussen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Openbaar vervoer Achterhoek en Rivierenland van Syntus naar Arriva - VerkeersNet

Openbaar vervoer Achterhoek en Rivierenland van Syntus naar Arriva

Vervoerbedrijf Arriva is als beste uit de bus gekomen bij de aanbesteding van het openbaar vervoer voor de Achterhoek en het Rivierenland. Het bedrijf verzorgt vanaf 12 december 2010 het bus- en treinvervoer in deze gebieden in Gelderland.
Arriva neemt het busvervoer over van Syntus in de Achterhoek. Ook de treindiensten Arnhem-Winterswijk, Zutphen-Winterswijk en Tiel-Arnhem neemt Arriva over van Syntus. De treindienst Zutphen-Apeldoorn neemt Arriva over van RegioNS. Arriva verzorgt het busvervoer al in Rivierenland.
Dit is de uitkomst van de Europese aanbestedingsprocedure die de provincie in samenwerking met de Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft uitgevoerd voor het openbaar vervoer in de Achterhoek en Rivierenland. Deze concessie wordt voor tien jaar gegund voor wat betreft de bussen. De treinconcessie start twee jaar later en loopt dus acht jaar.
Doelstelling bij de aanbesteding was is de bereikbaarheid per openbaar vervoer van zowel stedelijke als landelijke gebieden te waarborgen. De vervoerders die voor de nieuwe concessie inschreven, moesten dan ook voldoen aan de voorwaarde grotendeels de huidige dienstregeling te handhaven. Daarnaast werd gevraagd om meer zorg en aandacht voor de sociale functie van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid op het platteland. Dit heeft zich vertaald in meer vervoer in de avonduren en het weekend. Hierbij wordt materieel ingezet dat is afgestemd op de vraag.
Afstemmen op vraag en aanbod is nodig omdat het niet zinvol is om met grote lege bussen rond te rijden. Niet alleen omdat dit relatief kostbaar is, maar ook omdat dit onnodig CO2 uitstoot veroorzaakt en veel energie aan fossiele brandstoffen verbruikt. De provincie en stadsregio willen deze uitstoot verminderen. Arriva heeft in haar aanbieding aangegeven hoe zij de CO2 reductie gaat realiseren. Arriva doet dit onder andere door het inzetten van lichtere en kleinere bussen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.