Wetsvoorstel gratis parkeren voor gehandicapten in de maak

Het voorstel lag al een paar jaar op de plank, maar nu moet het er echt van komen. Gehandicapten met een invalidenparkeerkaart mogen binnenkort overal gratis parkeren.
De PvdA heeft hiervoor een initiatiefwet ingediend. De invaliden mogen volgens de nieuwe wet op alle openbare parkeerplekken gratis parkeren. Volgens de indiener van het voorstel Tweede Kamerlid Marjo van Dijken, krijgt waarschijnlijk steun van een Kamermeerderheid.

Het gebruik van de gehandicaptenkaart is landelijk alleen op hoofdlijnen geregeld in het RVV 1990. Het gaat om artikel 26 (parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen) en artikel 85 (uitzonderingen ten aanzien van parkeren in parkeerschijfzones, langs een blauwe streep, langs een onderbroken gele streep, op plaatsen waar ingevolge bord E1 een parkeerverbod geldt en binnen erven). Voor het overige kunnen gemeenten een eigen beleid voeren ten aanzien van de gehandicaptenparkeerkaart.

Dat heeft ertoe geleid dat in elke gemeente andere regels gelden. Zo moeten gehandicapten in de ene gemeente wel betalen en in de andere niet. In Amsterdam kunnen gehandicapten hun voertuig overal gratis kwijt, terwijl in Dordrecht, Alkmaar, Leeuwarden en Maastricht iedereen het normale tarief moet betalen. In Leiden geldt weer een andere situatie, namelijk dat gehandicapten alleen maar gratis mogen parkeren op invalidenplaatsen.
De Stichting Gehandicaptenbelangen Houten inventariseerde in 2006 de verschillen in beleid bij 374 gemeenten. Daaruit blijkt dat men in 40 gemeenten moet betalen op een invalidenparkeerplaats (9 %). In circa 50 gemeenten geldt een maximale parkeerduur. Op een gewone parkeerplaats moeten gehandicapten betalen in 75 gemeenten (20%).
Eerder liet de PvdA weten dat men denkt aan een voorstel waarbij gehandicapten dag en nacht gratis op invalidenplaatsen kunnen parkeren, en elders maximaal drie uur.

VNG Tegen

De VNG heeft overigens sterke twijfels over dit plan. Dat gemeenten moeten zorgen voor goede gehandicapten(parkeer)voorzieningen, is duidelijk. Maar of die altijd gratis moeten zijn, is een heel andere vraag. Gemeenten willen dat gehandicapten optimaal aan de samenleving kunnen deelnemen. Daar horen goede parkeervoorzieningen bij. Zoals speciale parkeerkaarten en parkeerplekken dichtbij de ingang. Mochten deze voorzieningen in een bepaalde gemeente niet toereikend zijn, dan is het aan de gemeenteraad en college om daar wat aan te doen. De vraag is, of je de kosten van gratis parkeren voor gehandicapten wil verhalen op de rest van de burgers. Dit is een politieke vraag, waarbij meespeelt dat de omstandigheden per gemeente verschillen. Onder meer verkeersdrukte, bereikbaarheid en grondprijzen bepalen de hoogte van de tarieven. Het is aan de raad om deze afweging te maken. Gratis parkeren voor gehandicapten kan echter ook nieuwe problemen creëren.

Parkeerkaarten voor gehandicapten zijn nu al reden om auto’s open te breken of documenten te vervalsen. Door overal en altijd gratis parkeren met een gehandicaptenkaart wordt dit document zo mogelijk nog gewilder. Met alle veiligheidsrisico’s van dien.
Gelukkig biedt de techniek nieuwe mogelijkheden en oplossingen: in steeds meer gemeenten kun je betalen met je mobiele telefoon. Op deze manier betaalt iedereen makkelijk, altijd gepast en nooit een minuut te veel, gehandicapt of niet-gehandicapt, zo meent de VNG.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.