Minder parkeeroverlast in buurten door kraagregeling

De parkeeroverlast is afgenomen in Haagse woonwijken waar het afgelopen jaar betaald parkeren is ingevoerd. Dit blijkt uit tellingen die de gemeente Den Haag heeft uitgevoerd. De parkeerdruk in alle buurten is afgenomen en ook het aantal fout geparkeerde auto’s is drastisch is afgenomen.

Sinds 1 oktober 2008 is betaald parkeren ingevoerd in een aantal Haagse woonwijken buiten het centrum. In gebieden waar betaald parkeren wordt ingevoerd, ontstaat tijdelijk extra parkeerdruk in de straten die grenzen aan het betaald parkeergebied. Deze overlast duurt vaak een paar weken, aldus de gemeente. Maar in sommige straten blijkt de parkeerdruk blijvend. Deze parkeeroverlast wordt aangepakt middels de zogenaamde kraagregeling. Dit betekent dat betaald parkeren wordt ingevoerd van 16.00 uur tot 20.00 uur, met een maximale parkeerduur van 1 uur. Bewoners van deze straten kunnen een parkeervergunning aanvragen, die 1 euro per maand kost. Met deze parkeervergunning kunnen zij hun auto altijd en onbeperkt parkeren. De gemeente heeft de kraagregeling per 1 januari jl. ingevoerd in de Heesterbuurt-Noord. Ook in andere buurten overweegt men de parkeerdruk in de ‘kragen’ op te lossen door betaald parkeren in te voeren. In ieder geval zal eind 2010 in de hele Schilderswijk betaald parkeren gelden.
Om de knelpunten te inventariseren die sinds de invoering van betaald parkeren zijn ontstaan, is het project Uniformering Parkeren Centrum gestart. Alle parkeerregelingen en vergunninggebieden in het centrum van Den Haag worden in kaart gebracht en vervolgens geactualiseerd. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar recente ontwikkelingen die van invloed zijn op het aantal beschikbare parkeerplekken op straat, zoals het Verkeerscirculatieplan, de verminderde parkeercapaciteit op het Lange Voorhout en de invoering van avondparkeerregelingen rond het centrum.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.