Groei ov-gebruik loopt niet parallel met groei aanbod

Staatsecretaris Huizinga gaat onderzoeken waarom reizigers voor de auto kiezen in plaats van het openbaar vervoer. Dit besluit volgt na een overleg met bestuurders van provincies en stadsregio’s die ervaringen uitwisselden met concessieverlening en concessiebeheer in de afgelopen acht jaar.

Daarbij is geconstateerd dat vervoerders het aanbod bij de aanbesteding met 14% hebben uitgebreid, maar dat de groei van het gebruik daar niet parallel aan loopt. De groei is het sterkst, waar is ingespeeld op de behoefte van de potentiële reizigers, bijvoorbeeld door te zorgen voor vrije busbanen en/of verhoging van de frequentie, aldus Huizinga.
De tevredenheid van de reizigers voor het regionaal OV is de laatste jaren landelijk stabiel rond de 7 gebleven en in 2008 gestegen naar 7,2. Zo blijkt uit de landelijke Klantenbarometer. Om de kwaliteit voor de reiziger te kunnen verbeteren is nog beter inzicht nodig in wat de reiziger beweegt. Op basis van onderzoek bestaat wel een redelijk beeld van de huidige OV-reiziger. Maar een overall beeld van de latente vervoervraag en inzicht in de motieven van diegenen, die altijd met de auto of slechts soms met OV reizen, is beperkt, aldus de staatssecretaris in een brief aan de Kamer. Wel denkt Huizinga dat marketing kan nog meer worden ingezet om het gebruik van het OV te stimuleren. OV aanbieden, dat is toegesneden op de wensen van de diverse doelgroepen, heeft de toekomst.Ze noemt als voorbeeld Twente, waar twee OV-ambassadeurs zijn aangesteld die ouderen en mensen met een handicap uitleggen welke mogelijkheden het openbaar vervoer voor deze doelgroepen biedt. Indien gewenst maken de OV-ambassadeurs een reis met de gehandicapte of oudere om hun het openbaar vervoer en haar mogelijkheden ook daadwerkelijk te laten ervaren.En in Groningen en Drenthe, gaat een ontwikkelteam op bezoek bij ouderenvoorzieningen om te weten te komen wat de bewoners wensen en daar het aanbod op af te stemmen. Deze gerichte marketing heeft geleid tot een flinke toename van het gebruik van het maatwerkaanbod. In Friesland raadpleegt de provincie gericht scholen om het aanbod daarop af te stemmen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Groei ov-gebruik loopt niet parallel met groei aanbod - VerkeersNet

Groei ov-gebruik loopt niet parallel met groei aanbod

Staatsecretaris Huizinga gaat onderzoeken waarom reizigers voor de auto kiezen in plaats van het openbaar vervoer. Dit besluit volgt na een overleg met bestuurders van provincies en stadsregio’s die ervaringen uitwisselden met concessieverlening en concessiebeheer in de afgelopen acht jaar.

Daarbij is geconstateerd dat vervoerders het aanbod bij de aanbesteding met 14% hebben uitgebreid, maar dat de groei van het gebruik daar niet parallel aan loopt. De groei is het sterkst, waar is ingespeeld op de behoefte van de potentiële reizigers, bijvoorbeeld door te zorgen voor vrije busbanen en/of verhoging van de frequentie, aldus Huizinga.
De tevredenheid van de reizigers voor het regionaal OV is de laatste jaren landelijk stabiel rond de 7 gebleven en in 2008 gestegen naar 7,2. Zo blijkt uit de landelijke Klantenbarometer. Om de kwaliteit voor de reiziger te kunnen verbeteren is nog beter inzicht nodig in wat de reiziger beweegt. Op basis van onderzoek bestaat wel een redelijk beeld van de huidige OV-reiziger. Maar een overall beeld van de latente vervoervraag en inzicht in de motieven van diegenen, die altijd met de auto of slechts soms met OV reizen, is beperkt, aldus de staatssecretaris in een brief aan de Kamer. Wel denkt Huizinga dat marketing kan nog meer worden ingezet om het gebruik van het OV te stimuleren. OV aanbieden, dat is toegesneden op de wensen van de diverse doelgroepen, heeft de toekomst.Ze noemt als voorbeeld Twente, waar twee OV-ambassadeurs zijn aangesteld die ouderen en mensen met een handicap uitleggen welke mogelijkheden het openbaar vervoer voor deze doelgroepen biedt. Indien gewenst maken de OV-ambassadeurs een reis met de gehandicapte of oudere om hun het openbaar vervoer en haar mogelijkheden ook daadwerkelijk te laten ervaren.En in Groningen en Drenthe, gaat een ontwikkelteam op bezoek bij ouderenvoorzieningen om te weten te komen wat de bewoners wensen en daar het aanbod op af te stemmen. Deze gerichte marketing heeft geleid tot een flinke toename van het gebruik van het maatwerkaanbod. In Friesland raadpleegt de provincie gericht scholen om het aanbod daarop af te stemmen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.