OV-taxi in de avonduren Zeeuws-Vlaanderen dicht ‘gat’ in openbaar vervoer

De gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, de Provincie Zeeland en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen starten met ingang van 1 februari 2010 een proefproject met het breder inzetten van de OV-taxi in de avonduren. Dit als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen.

Op deze manier willen zij een oplossing bieden voor het vervoersprobleem van een beperkte groep inwoners, dat is ontstaan met het vervallen van het collectief vraagafhankelijk vervoer – ofwel de belbus – eind 2006. Het project heeft een looptijd van twee jaar. Het proefproject met het aanvullend collectief vervoer richt zich op ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking die (nog) niet in aanmerking komen voor het Wmo-vervoer. Tevens richt het proefproject zich op inwoners van de kleine kernen in Zeeuws-Vlaanderen zonder eigen vervoer. Zij kunnen gebruik maken van de OV-taxi in de avonduren (van 19.00 uur tot 24.00 uur), wanneer er geen openbaar vervoer meer is van en naar de kleine kernen. Deze service wordt uitgevoerd door Taxicentrale Zeeuws-Vlaanderen.

Aan het breder inzetten van de OV-taxi in de avonduren zijn wel spelregels verbonden, om ervoor te zorgen dat dit aanvullend collectief vervoer ook op langere termijn betaalbaar en daarmee inzetbaar blijft, aldus de provincie. Inwoners van kleine kernen zonder eigen vervoer kunnen een persoonlijke vervoerspas aanvragen. Met deze pas kunnen ze gebruik maken van de OV-taxi in de avonduren na 19.00 uur, voor trajecten waar geen andere vorm van openbaar vervoer mogelijk is. Men betaalt hiervoor een tarief dat iets hoger ligt dan het reguliere Wmo-tarief en het OV-tarief. Ook wordt er een limiet gesteld aan het aantal zones per rit (max. 7) en aan het aantal zones per persoon per jaar (max. 250). Daarnaast mag ongeacht het aantal zones worden gereisd naar ziekenhuis De Honte in Terneuzen en het UZ in Gent.

Directe aanleiding voor dit proefproject is de vraag vanuit gemeenteraden en Provinciale Staten om iets te doen aan het ‘gat’ dat is ontstaan met het invoeren van de basismobiliteit in Zeeuws-Vlaanderen. Dit systeem voorziet in openbaar vervoer op een beperkt aantal grote doorgaande lijnen (tot 23.00 uur) en in een ontsluiting op dit hoofdnet van de kleinere kernen van 7.00 tot 19.00 uur. Met name ouderen en mensen in de kleine kernen zonder eigen vervoer werden hierdoor beperkt in hun vervoersmogelijkheden. Een situatie die vanuit het standpunt van de Wmo – dat toegankelijk vervoer een basisvoorwaarde is voor deelname aan de maatschappij – onwenselijk is.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

OV-taxi in de avonduren Zeeuws-Vlaanderen dicht 'gat' in openbaar vervoer - VerkeersNet

OV-taxi in de avonduren Zeeuws-Vlaanderen dicht ‘gat’ in openbaar vervoer

De gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, de Provincie Zeeland en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen starten met ingang van 1 februari 2010 een proefproject met het breder inzetten van de OV-taxi in de avonduren. Dit als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen.

Op deze manier willen zij een oplossing bieden voor het vervoersprobleem van een beperkte groep inwoners, dat is ontstaan met het vervallen van het collectief vraagafhankelijk vervoer – ofwel de belbus – eind 2006. Het project heeft een looptijd van twee jaar. Het proefproject met het aanvullend collectief vervoer richt zich op ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking die (nog) niet in aanmerking komen voor het Wmo-vervoer. Tevens richt het proefproject zich op inwoners van de kleine kernen in Zeeuws-Vlaanderen zonder eigen vervoer. Zij kunnen gebruik maken van de OV-taxi in de avonduren (van 19.00 uur tot 24.00 uur), wanneer er geen openbaar vervoer meer is van en naar de kleine kernen. Deze service wordt uitgevoerd door Taxicentrale Zeeuws-Vlaanderen.

Aan het breder inzetten van de OV-taxi in de avonduren zijn wel spelregels verbonden, om ervoor te zorgen dat dit aanvullend collectief vervoer ook op langere termijn betaalbaar en daarmee inzetbaar blijft, aldus de provincie. Inwoners van kleine kernen zonder eigen vervoer kunnen een persoonlijke vervoerspas aanvragen. Met deze pas kunnen ze gebruik maken van de OV-taxi in de avonduren na 19.00 uur, voor trajecten waar geen andere vorm van openbaar vervoer mogelijk is. Men betaalt hiervoor een tarief dat iets hoger ligt dan het reguliere Wmo-tarief en het OV-tarief. Ook wordt er een limiet gesteld aan het aantal zones per rit (max. 7) en aan het aantal zones per persoon per jaar (max. 250). Daarnaast mag ongeacht het aantal zones worden gereisd naar ziekenhuis De Honte in Terneuzen en het UZ in Gent.

Directe aanleiding voor dit proefproject is de vraag vanuit gemeenteraden en Provinciale Staten om iets te doen aan het ‘gat’ dat is ontstaan met het invoeren van de basismobiliteit in Zeeuws-Vlaanderen. Dit systeem voorziet in openbaar vervoer op een beperkt aantal grote doorgaande lijnen (tot 23.00 uur) en in een ontsluiting op dit hoofdnet van de kleinere kernen van 7.00 tot 19.00 uur. Met name ouderen en mensen in de kleine kernen zonder eigen vervoer werden hierdoor beperkt in hun vervoersmogelijkheden. Een situatie die vanuit het standpunt van de Wmo – dat toegankelijk vervoer een basisvoorwaarde is voor deelname aan de maatschappij – onwenselijk is.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.