Structurele aanpak sociale veiligheid in openbaar vervoer in Limburg

Limburg gaat over een breed front maatregelen inzetten om de veiligheid in bus en trein te verbeteren. Deze maatregelen bestaan uit, zowel uit het vergroten van toezicht door politie, stadswachten en OV-stewards, als het nemen van fysieke maatregelen in bussen en bushaltes. Bovendien gaat het om de inzet van middelen voor bewustwording en gedragsbeïnvloeding.

Inmiddels zijn over het gehele vervoersgebied door Veolia 24 stewards ingezet. Deze worden in de loop van 2010 uitgebreid tot 29. In samenwerking met het Leerwerkbedrijf van de gemeente Heerlen kunnen in juli 2010 drie stewards aan de slag. Trapsgewijs worden in 2011 nog 3 en in 2012 vier stewards opgeleid en daarna volledig inzetbaar zijn. Een projectgroep, waarin Veolia, gemeente Heerlen, FNV Bondgenoten en de Provincie zitten, gaat dit proces begeleiden. Politie en gemeenten hebben inmiddels het toezicht op onveilige locaties verscherpt.

Voor de Maaslijn is een veiligheidsarrangement in ontwikkeling en dit zal meegewogen worden in de aanpak van de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer in heel Limburg. Een werkgroep, waarin onder andere ook het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg zitting neemt, zal daarvoor een plan ontwikkelen. Daarbij wordt gedacht aan een campagne waarin bewustwording en gedragsbeïnvloeding onderdeel zullen zijn.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Structurele aanpak sociale veiligheid in openbaar vervoer in Limburg - VerkeersNet

Structurele aanpak sociale veiligheid in openbaar vervoer in Limburg

Limburg gaat over een breed front maatregelen inzetten om de veiligheid in bus en trein te verbeteren. Deze maatregelen bestaan uit, zowel uit het vergroten van toezicht door politie, stadswachten en OV-stewards, als het nemen van fysieke maatregelen in bussen en bushaltes. Bovendien gaat het om de inzet van middelen voor bewustwording en gedragsbeïnvloeding.

Inmiddels zijn over het gehele vervoersgebied door Veolia 24 stewards ingezet. Deze worden in de loop van 2010 uitgebreid tot 29. In samenwerking met het Leerwerkbedrijf van de gemeente Heerlen kunnen in juli 2010 drie stewards aan de slag. Trapsgewijs worden in 2011 nog 3 en in 2012 vier stewards opgeleid en daarna volledig inzetbaar zijn. Een projectgroep, waarin Veolia, gemeente Heerlen, FNV Bondgenoten en de Provincie zitten, gaat dit proces begeleiden. Politie en gemeenten hebben inmiddels het toezicht op onveilige locaties verscherpt.

Voor de Maaslijn is een veiligheidsarrangement in ontwikkeling en dit zal meegewogen worden in de aanpak van de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer in heel Limburg. Een werkgroep, waarin onder andere ook het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg zitting neemt, zal daarvoor een plan ontwikkelen. Daarbij wordt gedacht aan een campagne waarin bewustwording en gedragsbeïnvloeding onderdeel zullen zijn.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.