Parkeerbeleid sorteert effect

De verhoging van de parkeertarieven in Amsterdam heeft ertoe geleid dat er minder auto’s parkeren in de binnenstad van Amsterdam. Na invoering van de nieuwe tarieven is het aantal parkerende auto’s met bijna vier procent gedaald.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Effectevaluatie parkeertariefmaatregelen Amsterdam’ waarin de gemeente stelt dat het aantal parkeringen door niet-vergunninghouders binnen de Ring A10 exclusief Noord het afgelopen jaar is afgenomen met 6,8%. Minimaal 3,8% van deze afname is toe te rekenen aan de per 1 januari 2009 ingevoerde tarieven, bloktijden en tariefgebieden en is dus structureel van aard, aldus de gemeente. De beoogde reductie van NO2 (stikstofdioxide) met 0,2 microgram per m3 wordt ruim gehaald bij een structurele afname van het aantal parkeringen met 3,8%. De beoogde reductie van PM10 (fijn stof) met 0,2 microgram per m3 wordt slechts gedeeltelijk (met 0,1 microgram per m3) behaald bij een structurele afname van het aantal parkeringen met 3,8%, zo voegt de gemeente daar aan toe.

Een kwart van de Amsterdammers die deelnam aan het onderzoek heeft aangegeven minder bezoek te ontvangen na invoering van de nieuwe parkeertarieven, bloktijden en tariefgebieden per 1 januari 2009. Nog eens 10% heeft aangegeven dat het bezoek vaker op zondag of later dan voorheen komt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Parkeerbeleid sorteert effect - VerkeersNet

Parkeerbeleid sorteert effect

De verhoging van de parkeertarieven in Amsterdam heeft ertoe geleid dat er minder auto’s parkeren in de binnenstad van Amsterdam. Na invoering van de nieuwe tarieven is het aantal parkerende auto’s met bijna vier procent gedaald.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Effectevaluatie parkeertariefmaatregelen Amsterdam’ waarin de gemeente stelt dat het aantal parkeringen door niet-vergunninghouders binnen de Ring A10 exclusief Noord het afgelopen jaar is afgenomen met 6,8%. Minimaal 3,8% van deze afname is toe te rekenen aan de per 1 januari 2009 ingevoerde tarieven, bloktijden en tariefgebieden en is dus structureel van aard, aldus de gemeente. De beoogde reductie van NO2 (stikstofdioxide) met 0,2 microgram per m3 wordt ruim gehaald bij een structurele afname van het aantal parkeringen met 3,8%. De beoogde reductie van PM10 (fijn stof) met 0,2 microgram per m3 wordt slechts gedeeltelijk (met 0,1 microgram per m3) behaald bij een structurele afname van het aantal parkeringen met 3,8%, zo voegt de gemeente daar aan toe.

Een kwart van de Amsterdammers die deelnam aan het onderzoek heeft aangegeven minder bezoek te ontvangen na invoering van de nieuwe parkeertarieven, bloktijden en tariefgebieden per 1 januari 2009. Nog eens 10% heeft aangegeven dat het bezoek vaker op zondag of later dan voorheen komt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.