Kenniscentrum Parkeren wil grip bieden op parkeertarieven

Zoals Verkeersnet.nl eerder meldde werken KpVV, CROW en VEXPAN samen bij het opzetten van een Kenniscentrum Parkeren. Belangrijke taak voor het Kenniscentrum zal zijn meer duidelijkheid te brengen in de tariefstructuur van het parkeren.

Het kenniscentrum parkeren zal niet alleen praktische informatie over parkeren verspreiden, maar ook aandacht schenken aan ruimtelijk-economische en stedenbouwkundige aspecten in relatie tot parkeren. Daarnaast is met de decentrale overheden afgesproken de volgende drie inhoudelijke onderwerpen in het onderzoeksprogramma van het KPVV op te nemen:
– een project met als doel een economische onderbouwing te leveren voor parkeertarieven;
– het ontwikkelen van een instrumentarium voor gemeenten om meer sturing te kunnen geven aan gebruik en tarifering van plaatselijke parkeergarages die in particuliere handen zijn;
– een project dat beoogt gemeenten en andere partijen bewust te maken van de toenemende spanning tussen hogere bebouwingsdichtheid en toenemend autogebruik en kennis uit te wisselen over oplossingsrichtingen. De genoemde projecten worden in de loop van 2010 afgerond. In het overleg met de decentrale overheden zal jaarlijks worden bezien welke projecten in de toekomst zullen worden uitgevoerd.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Kenniscentrum Parkeren wil grip bieden op parkeertarieven - VerkeersNet

Kenniscentrum Parkeren wil grip bieden op parkeertarieven

Zoals Verkeersnet.nl eerder meldde werken KpVV, CROW en VEXPAN samen bij het opzetten van een Kenniscentrum Parkeren. Belangrijke taak voor het Kenniscentrum zal zijn meer duidelijkheid te brengen in de tariefstructuur van het parkeren.

Het kenniscentrum parkeren zal niet alleen praktische informatie over parkeren verspreiden, maar ook aandacht schenken aan ruimtelijk-economische en stedenbouwkundige aspecten in relatie tot parkeren. Daarnaast is met de decentrale overheden afgesproken de volgende drie inhoudelijke onderwerpen in het onderzoeksprogramma van het KPVV op te nemen:
– een project met als doel een economische onderbouwing te leveren voor parkeertarieven;
– het ontwikkelen van een instrumentarium voor gemeenten om meer sturing te kunnen geven aan gebruik en tarifering van plaatselijke parkeergarages die in particuliere handen zijn;
– een project dat beoogt gemeenten en andere partijen bewust te maken van de toenemende spanning tussen hogere bebouwingsdichtheid en toenemend autogebruik en kennis uit te wisselen over oplossingsrichtingen. De genoemde projecten worden in de loop van 2010 afgerond. In het overleg met de decentrale overheden zal jaarlijks worden bezien welke projecten in de toekomst zullen worden uitgevoerd.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.