Auto die niets uitstoot parkeert straks goedkoper

Gemeenten mogen parkeertarieven differentiëren op grond van de uitlaatemissies van een voertuig. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft een ontwerp-wetsvoorstel met die strekking opgesteld, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Auto’s die niets uitstoten kunnen dus straks goedkoper parkeren. Uiterlijk 1 januari 2021 moet het voorstel in werking treden.

Op dit moment mogen gemeenten tarieven voor parkeerplekken, parkeervergunningen en laadplekken alleen differentiëren op basis van de parkeerduur, de parkeertijd, de ingenomen oppervlakte en van de ligging van de terreinen of weggedeelten. Maar niet op uitlaatemissies.

Daar komt verandering in, schrijft Van Veldhoven nu. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om lagere parkeertarieven voor emissieloze voertuigen te hanteren. Ze lost hiermee een afspraak in uit het regeerakkoord. De maatregel staat overigens niet op zichzelf benadrukt ze, maar is onderdeel van een breed pakket uit het ontwerp-Klimaatakkoord. Het moet ook helpen bij het halen van de doelstelling dat alle nieuwe auto’s emissieloos zijn in 2030.

Om differentiatie mogelijk te maken, moeten de Gemeentewet en het Besluit gemeentelijke parkeertarieven worden gewijzigd. Wat er wijzigt, dat staat vermeld in het ontwerp-wetsvoorstel. De staatssecretaris heeft dit naar eigen zeggen opgesteld na gesprekken met gemeenten en bedrijfsleven en in overleg met haar ambtsgenoten van BZK en EZK.

Verder uitwerken

In de Gemeentewet komt te staan dat gemeenten de vaststelling van parkeertarieven ook kunnen differentiëren op grond van de uitlaatgasemissies van een voertuig. De tariefdifferentiatie naar uitlaatgasemissies zal in het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen verder worden uitgewerkt. Gemeenten mogen dan voor emissieloze voertuigen een korting geven op het tarief dat voor niet-emissieloze voertuigen geldt. De gemeenten krijgen de bevoegdheid om zelf de mate van differentiatie te bepalen.

Gemeenten mogen overigens geen onderscheid maken in het parkeertarief van verschillende niet-emissieloze voertuigen. Met andere worden: het parkeertarief voor een dieselauto en het parkeertarief voor een benzineauto moeten gelijk blijven. Zo’n verschil draagt volgens Van Veldhoven niet bij aan het doel van de maatregel: namelijk de overgang naar zero-emissie te ondersteunen.

Effectief

Dat deze maatregel bijdraagt aan dat doel, daar is Van Veldhoven van overtuigd. Ze wijst op onderzoek van CE Delft. Daaruit blijkt volgens haar dat de maatregel bijdraagt aan de aankoop van emissieloze voertuigen en daarmee ook bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit. De onderzoekers geven volgens Van Veldhoven wel aan dat die effectiviteit van de maatregel groter zal zijn indien die wordt ingezet als onderdeel van een breder beleidspakket.

Het ontwerp-wetsvoorstel is momenteel gereed voor consultatie. Het wetsvoorstel moet zo snel mogelijk in werking treden, maar uiterlijk op 1 januari 2021.

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

4 reacties op “Auto die niets uitstoot parkeert straks goedkoper”

Jan Paul Peters|14.03.19|18:34

Elke geparkeerde auto heeft zero uitstoot.
Differentiatie van parkeertarieven is de verkeerde aanpak.

Maak onderscheid in het rijden, niet in het stilstaan. Varieer toltarieven of km-heffing op basis van de milieubelasting van het motorvoertuig.

Remko Zeven|07.03.19|13:38

We zien in dat geval wel op pijnlijke wijze hoe ongelijk de mogelijkheden dan uitpakken voor de burgers als gevolg van de toenemende kloof tussen rijk en arm ….
De onderhavige maatregel lijkt me meer een pestmaatregel en eveneens illustratief voor het laatste. En last but not least : ik meende dat een geparkeerd voertuig geen emissie had ???

Remko Zeven|07.03.19|13:37

Vergroening van maatschappij en samenleving duurt te lang wanneer dit wordt overgelaten aan het initiatief van het individu. Ik vrees dat de “olievlekwerking” van dit verschijnsel te traag zal verlopen. Dus komt daar overheidsdwang bij kijken. Ook ik zie dit laatste (op zich m.i. verwerpelijk en niet gewenst) als onvermijdelijk willen we nog GAIA redden …

Marina de Groene|07.03.19|09:53

Het houdt niet op, vervuilend of niet de auto neemt gewoon teveel plek in zeker in stadscentra. Alsof dat niet meetelt!?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Auto die niets uitstoot parkeert straks goedkoper - VerkeersNet

Auto die niets uitstoot parkeert straks goedkoper

Gemeenten mogen parkeertarieven differentiëren op grond van de uitlaatemissies van een voertuig. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft een ontwerp-wetsvoorstel met die strekking opgesteld, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Auto’s die niets uitstoten kunnen dus straks goedkoper parkeren. Uiterlijk 1 januari 2021 moet het voorstel in werking treden.

Op dit moment mogen gemeenten tarieven voor parkeerplekken, parkeervergunningen en laadplekken alleen differentiëren op basis van de parkeerduur, de parkeertijd, de ingenomen oppervlakte en van de ligging van de terreinen of weggedeelten. Maar niet op uitlaatemissies.

Daar komt verandering in, schrijft Van Veldhoven nu. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om lagere parkeertarieven voor emissieloze voertuigen te hanteren. Ze lost hiermee een afspraak in uit het regeerakkoord. De maatregel staat overigens niet op zichzelf benadrukt ze, maar is onderdeel van een breed pakket uit het ontwerp-Klimaatakkoord. Het moet ook helpen bij het halen van de doelstelling dat alle nieuwe auto’s emissieloos zijn in 2030.

Om differentiatie mogelijk te maken, moeten de Gemeentewet en het Besluit gemeentelijke parkeertarieven worden gewijzigd. Wat er wijzigt, dat staat vermeld in het ontwerp-wetsvoorstel. De staatssecretaris heeft dit naar eigen zeggen opgesteld na gesprekken met gemeenten en bedrijfsleven en in overleg met haar ambtsgenoten van BZK en EZK.

Verder uitwerken

In de Gemeentewet komt te staan dat gemeenten de vaststelling van parkeertarieven ook kunnen differentiëren op grond van de uitlaatgasemissies van een voertuig. De tariefdifferentiatie naar uitlaatgasemissies zal in het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen verder worden uitgewerkt. Gemeenten mogen dan voor emissieloze voertuigen een korting geven op het tarief dat voor niet-emissieloze voertuigen geldt. De gemeenten krijgen de bevoegdheid om zelf de mate van differentiatie te bepalen.

Gemeenten mogen overigens geen onderscheid maken in het parkeertarief van verschillende niet-emissieloze voertuigen. Met andere worden: het parkeertarief voor een dieselauto en het parkeertarief voor een benzineauto moeten gelijk blijven. Zo’n verschil draagt volgens Van Veldhoven niet bij aan het doel van de maatregel: namelijk de overgang naar zero-emissie te ondersteunen.

Effectief

Dat deze maatregel bijdraagt aan dat doel, daar is Van Veldhoven van overtuigd. Ze wijst op onderzoek van CE Delft. Daaruit blijkt volgens haar dat de maatregel bijdraagt aan de aankoop van emissieloze voertuigen en daarmee ook bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit. De onderzoekers geven volgens Van Veldhoven wel aan dat die effectiviteit van de maatregel groter zal zijn indien die wordt ingezet als onderdeel van een breder beleidspakket.

Het ontwerp-wetsvoorstel is momenteel gereed voor consultatie. Het wetsvoorstel moet zo snel mogelijk in werking treden, maar uiterlijk op 1 januari 2021.

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

4 reacties op “Auto die niets uitstoot parkeert straks goedkoper”

Jan Paul Peters|14.03.19|18:34

Elke geparkeerde auto heeft zero uitstoot.
Differentiatie van parkeertarieven is de verkeerde aanpak.

Maak onderscheid in het rijden, niet in het stilstaan. Varieer toltarieven of km-heffing op basis van de milieubelasting van het motorvoertuig.

Remko Zeven|07.03.19|13:38

We zien in dat geval wel op pijnlijke wijze hoe ongelijk de mogelijkheden dan uitpakken voor de burgers als gevolg van de toenemende kloof tussen rijk en arm ….
De onderhavige maatregel lijkt me meer een pestmaatregel en eveneens illustratief voor het laatste. En last but not least : ik meende dat een geparkeerd voertuig geen emissie had ???

Remko Zeven|07.03.19|13:37

Vergroening van maatschappij en samenleving duurt te lang wanneer dit wordt overgelaten aan het initiatief van het individu. Ik vrees dat de “olievlekwerking” van dit verschijnsel te traag zal verlopen. Dus komt daar overheidsdwang bij kijken. Ook ik zie dit laatste (op zich m.i. verwerpelijk en niet gewenst) als onvermijdelijk willen we nog GAIA redden …

Marina de Groene|07.03.19|09:53

Het houdt niet op, vervuilend of niet de auto neemt gewoon teveel plek in zeker in stadscentra. Alsof dat niet meetelt!?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.