Parkeerbelasting hoeft niet gebruikt te worden voor aanleg parkeervoorzieningen

De parkeerbelasting is een algemene belasting en vloeit dus ook in de algemene middelen van de gemeente. De gemeente is dus niet verplicht om het geld van de parkeerbelasting te besteden aan de aanleg van parkeerplaatsen en aanverwante zaken. Dit zegt minister Eurling van V&W in antwoord op Kamervragen.
Aanleiding voor de Kamervragen was de kritiek van het Platform Detailhandel Nederland dat sommige gemeenten parkeernormen afkopen zonder zelf de benodigde parkeervoorziening aan te leggen.
Minister Eurling beaamt dat gemeenten bij nieuwbouw eisen kunnen stellen aan het aantal parkeer plaatsen waaraan op eigen erf moet worden voldaan. En dat, wanneer hieraan niet kan worden voldaan, de gemeente tegen betaling een ontheffing kan verlenen van deze verplichting. Maar de minister vindt niet dat het geld van de parkeerbelastingen en de naheffingen moet worden besteed aan het aanleggen van parkeerplaatsen.’De parkeerbelasting is een algemene belasting en vloeit dus ook in de algemene middelen van de gemeente. De gemeente is dus niet verplicht om het geld van de parkeerbelasting te besteden aan de aanleg van parkeerplaatsen en aanverwante zaken. De uiteindelijke besteding van de gelden via de algemene middelen is een zaak van de individuele gemeente en onderdeel van de lokale autonomie.’
Maar de minister zou het wel logisch vinden als gemeenten het geld voor nieuwe parkeervoorzieningen zouden gebruiken. Eurlings: ‘Het doel van deze opbrengsten uit ontheffing moet in mijn ogen zijn het daadwerkelijk door de gemeente realiseren van de benodigde extra parkeerplaatsen. Dat dit ook de dagelijkse praktijk is blijkt tevens uit informatie van de VNG. In een recent persbericht van de VNG d.d. 28-07-2008 wordt nadrukkelijk gesteld, dat het geld in een parkeerfonds wordt gestort en daarmee “geoormerkt geld” wordt dat uitsluitend voor de aanleg van parkeervoorzieningen mag worden besteed. De invulling van dit soort regelingen is uiteindelijk een zaak van de individuele gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor de overeenkomst met de bouwer of projectontwikkelaar, de parkeernormen die daarbinnen worden gesteld en de wijze waarop de normen worden gehanteerd. Ik kan en wil daar niet in treden. Het staat het Platform Detaihandel Nederland uiteraard vrij hierover in contact te treden met individuele gemeenten of met de VNG.’
In het belastingjaar 2007 ontvingen gemeenten overigens in totaal 445 miljoen euro uit parkeerbelastingen. In het belastingjaar 2008 wordt verwacht dat de opbrengst 467 miljoen euro zal zijn.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.