Geparkeerde auto's. Foto: vdvornyk / iStock

Pilot met ‘verhandelbare parkeerrechten’ dit jaar van start

Geparkeerde auto’s. Foto: vdvornyk / iStock (onbeperkt gebruik)

De Mobiliteitsalliantie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) beginnen op korte termijn twee pilots om mensen anders te laten reizen. Het gaat om pilots met ‘verhandelbare parkeerrechten’ en een ‘variabele bijtelling’ voor leaserijders. De eerste gaat nog dit jaar van start, de tweede pilot volgt in januari 2020.

De doel van de pilots is om ervaring op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling. De Mobiliteitsalliantie waarschuwt al langer dat de mobiliteit anders moet worden ingericht om te voorkomen dat Nederland vastloopt. De huidige infrastructuur is volgens de partijen in de alliantie niet voldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen.

Parkeren

Nog dit jaar wordt gekeken hoe een schaarste in parkeervoorzieningen kan zorgen voor een ander gebruik van de auto. Tijdens de pilot krijgen automobilisten parkeerrechten waarmee ze gebruik kunnen maken van het parkeerterrein van het ANWB-hoofdkantoor in Den Haag.

Die parkeerrechten kunnen onderling worden verhandeld op een digitale marktplaats. Volgens het ministerie en de Mobiliteitsalliantie zal dit automobilisten prikkelen om meer na te denken over hun reisgedrag en ze ook stimuleren dit anders in te richten. De eerste resultaten van het onderzoek worden in februari volgend jaar verwacht.

Leaserijder

Begin volgend jaar volgt de tweede pilot bij de Vereniging voor Zakelijk Rijders (VZR). Hierin wordt onderzocht of het variabel maken van de bijtelling van invloed is op het aantal gereden privékilometers. Met behulp van een prijsprikkel worden automobilisten gestimuleerd om na te denken over hun reisgedrag, dat direct van invloed is op hun eigen portemonnee en het gebruik van de auto.

In totaal gaan er vijf pilots plaatsvinden met het doel uit te zoeken waardoor gebruikers flexibeler worden in hun reis- en vervoersgedrag. Dit kan onder andere door gebruikers meer flexibiliteit te geven in de modaliteit die ze gebruiken en hun reismoment. De huidige pilots met alternatieve vormen van betalen en van vervoer zijn daar onderdeel van. Andere pilots gaan bijvoorbeeld over de betere benutting van de beschikbare infrastructuur.

Deltaplan

De eerste twee pilots waren opgenomen in het Deltaplan dat de Mobiliteitsalliantie dit jaar aan het ministerie heeft aangeboden. In dit Deltaplan probeert de sector mobiliteit als één samenhangend geheel te benaderen. Daarbij hoort ook een integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen en beleid dat de overstap tussen vervoersmiddelen bevorderd. De partijen trekken samen 1 miljoen euro uit voor de pilots.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Pilot met 'verhandelbare parkeerrechten' dit jaar van start - VerkeersNet
Geparkeerde auto's. Foto: vdvornyk / iStock

Pilot met ‘verhandelbare parkeerrechten’ dit jaar van start

Geparkeerde auto’s. Foto: vdvornyk / iStock (onbeperkt gebruik)

De Mobiliteitsalliantie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) beginnen op korte termijn twee pilots om mensen anders te laten reizen. Het gaat om pilots met ‘verhandelbare parkeerrechten’ en een ‘variabele bijtelling’ voor leaserijders. De eerste gaat nog dit jaar van start, de tweede pilot volgt in januari 2020.

De doel van de pilots is om ervaring op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling. De Mobiliteitsalliantie waarschuwt al langer dat de mobiliteit anders moet worden ingericht om te voorkomen dat Nederland vastloopt. De huidige infrastructuur is volgens de partijen in de alliantie niet voldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen.

Parkeren

Nog dit jaar wordt gekeken hoe een schaarste in parkeervoorzieningen kan zorgen voor een ander gebruik van de auto. Tijdens de pilot krijgen automobilisten parkeerrechten waarmee ze gebruik kunnen maken van het parkeerterrein van het ANWB-hoofdkantoor in Den Haag.

Die parkeerrechten kunnen onderling worden verhandeld op een digitale marktplaats. Volgens het ministerie en de Mobiliteitsalliantie zal dit automobilisten prikkelen om meer na te denken over hun reisgedrag en ze ook stimuleren dit anders in te richten. De eerste resultaten van het onderzoek worden in februari volgend jaar verwacht.

Leaserijder

Begin volgend jaar volgt de tweede pilot bij de Vereniging voor Zakelijk Rijders (VZR). Hierin wordt onderzocht of het variabel maken van de bijtelling van invloed is op het aantal gereden privékilometers. Met behulp van een prijsprikkel worden automobilisten gestimuleerd om na te denken over hun reisgedrag, dat direct van invloed is op hun eigen portemonnee en het gebruik van de auto.

In totaal gaan er vijf pilots plaatsvinden met het doel uit te zoeken waardoor gebruikers flexibeler worden in hun reis- en vervoersgedrag. Dit kan onder andere door gebruikers meer flexibiliteit te geven in de modaliteit die ze gebruiken en hun reismoment. De huidige pilots met alternatieve vormen van betalen en van vervoer zijn daar onderdeel van. Andere pilots gaan bijvoorbeeld over de betere benutting van de beschikbare infrastructuur.

Deltaplan

De eerste twee pilots waren opgenomen in het Deltaplan dat de Mobiliteitsalliantie dit jaar aan het ministerie heeft aangeboden. In dit Deltaplan probeert de sector mobiliteit als één samenhangend geheel te benaderen. Daarbij hoort ook een integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen en beleid dat de overstap tussen vervoersmiddelen bevorderd. De partijen trekken samen 1 miljoen euro uit voor de pilots.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.