Nota Parkeernormen voorkomt gedoe met bestemmingsplan

Een beleidsnota mag op grond van de nieuwe Wro geen normen meer bevatten. Als je parkeernormen wilt definiëren zonder alles in ieder bestemmingsplan te beschrijven, dan is het handig om een Nota Parkeernormen te maken. Dit adviseert KpVV aan gemeenten.

In 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingegaan. Daarin staat dat beleidsplannen geen normen meer mogen bevatten. Dus een parkeerbeleidsplan ook niet. Verder mogen op grond van de nieuwe Woningwet bouwverordeningen geen stedenbouwkundige voorschriften meer bevatten, dus ook niet over parkeren. Tenslotte speelt dat in 2013 voor het hele grondgebied van een gemeente een nieuw of herzien bestemmingsplan gaat gelden.
Het vervallen van de mogelijkheid om parkeren te regelen in een bouwverordening geeft problemen, zo stelt KpVV. Een wijziging van de parkeernormen of een ontheffing in een bestemmingsplan betekent dat je het bestemmingsplan moet wijzigen. En dat betekent een lange procedure volgen, waar dat met een bouwverordening heel vlot kan. Op dringend verzoek van veel partijen is de wijziging van de Woningwet daarom op dit punt nog niet ingegaan. Parkeren kun je nog steeds (het beste) in de bouwverordening regelen. Dat kan nog enkele jaren.

Als je parkeernormen wilt definiëren zonder alles in ieder bestemmingsplan te beschrijven, dan is het handig om een Nota Parkeernormen te maken, aldus adviseert KpVV. In een bestemmingsplan kun je daarnaar verwijzen of uitzonderingen aangeven. Zo’n nota heeft als voordeel dat hij het hele parkeerbeleid kan dekken. Denk aan:
– stedelijkheid van het gebied
– functies in het gebied
– keuze voor vaste parkeernorm, minimumnorm, maximumnorm of norm met bandbreedte
– aanwezigheidspercentages (zijn bewoners relatief veel thuis of juist uithuizig)
– parkeren op eigen terrein
– rekenmethodes voor parkeerbalans
– bijzondere schoolsituaties
– eventuele afkoopregeling.

Omdat de flexibele toepassing van normen en ontheffingen nog niet goed is geregeld bij het toepassen van een bestemmingsplan, raadt KpVVaan het parkeren nog in de bouwverordening te regelen. En dan te verwijzen naar een gemeentelijke Nota Parkeernormen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nota Parkeernormen voorkomt gedoe met bestemmingsplan - VerkeersNet

Nota Parkeernormen voorkomt gedoe met bestemmingsplan

Een beleidsnota mag op grond van de nieuwe Wro geen normen meer bevatten. Als je parkeernormen wilt definiëren zonder alles in ieder bestemmingsplan te beschrijven, dan is het handig om een Nota Parkeernormen te maken. Dit adviseert KpVV aan gemeenten.

In 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingegaan. Daarin staat dat beleidsplannen geen normen meer mogen bevatten. Dus een parkeerbeleidsplan ook niet. Verder mogen op grond van de nieuwe Woningwet bouwverordeningen geen stedenbouwkundige voorschriften meer bevatten, dus ook niet over parkeren. Tenslotte speelt dat in 2013 voor het hele grondgebied van een gemeente een nieuw of herzien bestemmingsplan gaat gelden.
Het vervallen van de mogelijkheid om parkeren te regelen in een bouwverordening geeft problemen, zo stelt KpVV. Een wijziging van de parkeernormen of een ontheffing in een bestemmingsplan betekent dat je het bestemmingsplan moet wijzigen. En dat betekent een lange procedure volgen, waar dat met een bouwverordening heel vlot kan. Op dringend verzoek van veel partijen is de wijziging van de Woningwet daarom op dit punt nog niet ingegaan. Parkeren kun je nog steeds (het beste) in de bouwverordening regelen. Dat kan nog enkele jaren.

Als je parkeernormen wilt definiëren zonder alles in ieder bestemmingsplan te beschrijven, dan is het handig om een Nota Parkeernormen te maken, aldus adviseert KpVV. In een bestemmingsplan kun je daarnaar verwijzen of uitzonderingen aangeven. Zo’n nota heeft als voordeel dat hij het hele parkeerbeleid kan dekken. Denk aan:
– stedelijkheid van het gebied
– functies in het gebied
– keuze voor vaste parkeernorm, minimumnorm, maximumnorm of norm met bandbreedte
– aanwezigheidspercentages (zijn bewoners relatief veel thuis of juist uithuizig)
– parkeren op eigen terrein
– rekenmethodes voor parkeerbalans
– bijzondere schoolsituaties
– eventuele afkoopregeling.

Omdat de flexibele toepassing van normen en ontheffingen nog niet goed is geregeld bij het toepassen van een bestemmingsplan, raadt KpVVaan het parkeren nog in de bouwverordening te regelen. En dan te verwijzen naar een gemeentelijke Nota Parkeernormen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.