Meer mechanische parkeergarages in woonwijken nodig

Om tot een aantrekkelijker woonklimaat en vermindering van het gebruik van de auto voor korte ritten te komen, verdient het aanbeveling in woongebieden centrale, kleinschalige (gebouwde) parkeeraccomodaties te realiseren, waarvoor door de gebruikers een reële kostprijs wordt betaald. Dat stelt KpVV in de nieuwe uitgave Parkeerbeleid op middellange termijn.

Kleinschalige gebouwde, mogelijk mechanische parkeervoorzieningen op maximaal 100 meter van de woning, zodat de eigenaar een stukje moet lopen om zijn auto op te halen, komen dan in beeld. Dit zal leiden tot een aanmerkelijke verbetering van de woonomgevingskwaliteit in woonwijken die nu avond aan avond (over-)vol lopen met geparkeerde auto’s. Ook blijkt een ‘parkeerplaats op afstand’ bevorderend te werken op het gebruik van andere vervoerwijzen (voet, fiets, OV) voor korte afstanden. Een dergelijke oplossing is dan ook een stimulans voor bewust/ selectief autogebruik, mogelijk ook voor autodelen. Tenslotte kan door dergelijke centrale parkeerlokaties voor woongebieden de intensiteit van parkeercontroles worden bevorderd, d.i. kostenbesparend.

Gemeenten kunnen het kopen/bouwen van eigen parkeervoorzieningen voor bewoners stimuleren met een gemeentelijke bijdrage uit het parkeerfonds. De gemeente vangt die de subsidie op termijn weer terug in de vorm van een hogere OZB, als gevolg van een hogere taxatiewaarde van de woning met parkeervoorziening. Een aspect dat hierbij aandacht behoeft is het fiscale. Op het moment dient een parkeervoorziening binnen een bepaalde afstand van de woning te liggen om mee te worden gewogen in de fiscale waardering van de woning. Voor het stimuleren van de aanleg van geconcentreerde parkeermogelijkheden in de woonomgeving is het zeker gewenst dat deze voldoen aan de fiscale voorwaarden voor meetelling van de parkeerplaats in de waarde van de woning. Daarvoor zullen de fiscale voorwaarden wellicht moeten worden aangepast.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.